رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403-1402 و محل قبولی

رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403-1402 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403-1402

رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403-1402 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1403-1402 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1402 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403-1402

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403-1402

محل قبولی داوطلبان ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1402 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1403 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1403 را براساس محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی در سال 1402 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403 نسبت به محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1402 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1402

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1403، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1402 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1402 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1402 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1403 ژئوفیزیک و هواشناسی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1403 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه ها و محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1402 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403-1402 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1402 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی براساس دفترچه کنکور ارشد 1402، 2 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403-1402 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1402 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی در کد ضریب 1 : رشته های ژئوفیزیک و دکتری پیوسته فیزیک
رتبه ها و محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی در کد ضریب 2 : رشته هواشناسی

رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1402 در کد ضریب 1: رشته های ژئوفیزیک و دکتری پیوسته فیزیک

در کنکور ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1402، کد ضریب یک مربوط به رشته ژئوفیزیک با پنج گرایش (لرزه شناسی، زلزله شناسی، ژئومغناطیس، گرانی سنجی و ژئوالکتریک) و رشته دکتری پیوسته فیزیک با گرایش زلزله شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته ژئوفیزیک و هواشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403-1402: کد ضریب 1: رشته های ژئوفیزیک و دکتری پیوسته فیزیک

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
12 ارشد زلزله شناسی  – دانشگاه تهران – روزانه
17 ارشد لرزه شناسی  – دانشگاه تهران – روزانه
81 ارشد زلزله شناسی  – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید. انتخاب رشته ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1402 در کد ضریب 2: رشته هواشناسی

در کنکور ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1402، کد ضریب 2 مربوط به رشته هواشناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته ژئوفیزیک و هواشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403-1402: کد ضریب 2: رشته هواشناسی

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
35 ارشد هواشناسی  – دانشگاه تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید. انتخاب رشته ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1403

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1400 در کد ضریب 1: رشته های ژئوفیزیک و دکتری پیوسته فیزیک

در کنکور ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته ژئوفیزیک با پنج گرایش (لرزه شناسی، زلزله شناسی، ژئومغناطیس، گرانی سنجی و ژئوالکتریک) و رشته دکتری پیوسته فیزیک با گرایش زلزله شناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته ژئوفیزیک و هواشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های ژئوفیزیک و دکتری پیوسته فیزیک

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
14 ارشد ژئوفیزیک – زلزله شناسی  – دانشگاه تهران – روزانه
46 ارشد ژئوفیزیک – ژئوالکتریک  – دانشگاه تهران – روزانه
68 ارشد ژئوفیزیک – زلزله شناسی  – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه – زنجان – روزانه
102 ارشد ژئوفیزیک – زلزله شناسی  – دانشگاه هرمزگان – بندر عباس   – روزانه
153 ارشد ژئوفیزیک – زلزله شناسی  – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر   – نوبت دوم
166 ارشد ژئوفیزیک – ژئوالکتریک  – دانشگاه اراک   – نوبت دوم

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1400 در کد ضریب 2: رشته هواشناسی

در کنکور ارشد مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته هواشناسی بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته ژئوفیزیک و هواشناسی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته هواشناسی

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
83 ارشد هواشناسی  – هواشناسی  – دانشگاه تهران – روزانه
127 ارشد هواشناسی  – هواشناسی  – دانشگاه یزد – روزانه
3/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی 1402-1401 برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی سال 1402 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد ژورنالیسم پزشکی ۱۴۰۱ را برای داوطلبان ارشد ژورنالیسم پزشکی بسیار …

شانس قبلی کنکور ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
شانس قبولی کنکور ارشد 1403

شانس قبولی کنکور ارشد 1403 برای تعیین شانس قبولی در کنکور ارشد 1403، بدون شک باید از رتبه های قبولی کنکور ارشد سال گذشته یعنی 1402 استفاده کرد. در واقع براساس رتبه ها و محل قبولی داوطلبان سال گذشته در کنکور ارشد، می توان تعیین کرد که شانس قبولی یک …