رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
4

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401

 محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 علوم ارتباطات اجتماعی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد علوم ارتباطات اجتماعی براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 3 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در کد ضریب 1 : رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات و مطالعات فرهنگی و رسانه
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در کد ضریب 2 : رشته مدیریت رسانه
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در کد ضریب 3 : رشته های روزنامه نگاری،دین و رسانه

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 در کد ضریب 1: رشته های علوم ارتباطات اجتماعی و ارتباطات

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه، علوم شناختی و رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، رشته های توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی و روابط عمومی به این کد ضریب اضافه شده و رشته علوم شناختی از این کد ضریب و مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی حذف شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات

رتبه قبولیمحل قبولی
4ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – دانشگاه تهران – روزانه
27ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – مطالعات فرهنگی و رسانه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
49ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – روابط عمومی و امور بین الملل – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
481ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – تبلیغ و ارتباطات فرهنگی – دانشگاه غیرانتفاعی سوره – تهران – غیرانتفاعی
1377ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 در کد ضریب 2: رشته مدیریت رسانه

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت رسانه بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته مدیریت رسانه

رتبه قبولیمحل قبولی
5ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – مدیریت رسانه – دانشگاه تهران – روزانه
29ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – مدیریت رسانه – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
1398ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – مدیریت رسانه – دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) – قم – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 در کد ضریب 3: رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه و روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته دین و رسانه از این کد ضریب و این مجموعه امتحانی کلا حذف شده است.

  در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه

رتبه قبولیمحل قبولی
7ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
773ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز سمیرم – پیام نور

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 در کد ضریب 1: رشته های علوم ارتباطات اجتماعی و ارتباطات

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه وعلوم شناختی بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
3علوم ارتباطات اجتماعی – دانشگاه تهران روزانه
52مطالعات فرهنگی و رسانه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران روزانه
85علوم ارتباطات اجتماعی – دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم
928 تبلیغ و ارتباطات فرهنگی – دانشگاه غیرانتفاعی سوره – تهران غیرانتفاعی
1488علوم ارتباطات اجتماعی – موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه غیرانتفاعی
1754ارتباطات – حج و زیارت – دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد – فقط زن – مجازی غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 در کد ضریب 2: رشته مدیریت رسانه

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت رسانه بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته مدیریت رسانه

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
4مدیریت رسانه –  دانشگاه تهران روزانه
48مدیریت رسانه –  دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روزانه
699مدیریت رسانه –  دانشگاه تهران پردیس البرز کرج پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 در کد ضریب 3: رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه و روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
12روزنامه نگاری – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران روزانه
91روزنامه نگاری  رادیو و تلویزیون – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نوبت دوم
5/5 - (4 امتیاز)

کد ضریب ۱ با رتبه ۱۰۰ روزانه و شبانه های تهران و مشهد و اصفهان و میتونم یکیشو بیارم؟؟؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی …