رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403-1402 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
4

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403-1402

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403-1402 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1403-1402 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403-1402

 محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403-1402

محل قبولی داوطلبان ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1403 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1403 را براساس محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در سال 1402 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 نسبت به محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1403، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1402 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 علوم ارتباطات اجتماعی، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1403 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403-1402 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد علوم ارتباطات اجتماعی براساس دفترچه کنکور ارشد 1402، 3 کد ضریب داشتیم. برای دسترسی سریعتر به رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403-1402 از لینک های جدول زیر استفاده کنید.

لینک های رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 براساس رشته ها و گرایش ها (کد ضرایب)

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در کد ضریب 1 : رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات و مطالعات فرهنگی و رسانه
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در کد ضریب 2 : رشته مدیریت رسانه
رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در کد ضریب 3 : رشته های روزنامه نگاری،دین و رسانه

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 در کد ضریب 1: رشته های علوم ارتباطات اجتماعی و ارتباطات

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1402، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی و روابط عمومی بود. که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1403، رشته علوم شناختی به این کد ضریب اضافه شده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403-1402: کد ضریب 1: رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
5 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – دانشگاه تهران – روزانه
14 ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه – دانشگاه تهران – روزانه
88 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1471 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 در کد ضریب 2: رشته مدیریت رسانه

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1402، کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت رسانه بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1403، رشته مدیریت رسانه خدمت عمومی نیز به این کد ضریب اضافه شده است. 

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403-1402: کد ضریب 2: رشته مدیریت رسانه

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
7 ارشد مدیریت رسانه – دانشگاه تهران – روزانه
343 ارشد مدیریت رسانه – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب – پیام نور
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402 در کد ضریب 3: رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1402، کد ضریب 3 مربوط به رشته های روزنامه نگاری و روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1403، رشته دین و رسانه به این کد ضریب اضافه شده است.

  در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1403-1402: کد ضریب 3: رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه

رتبه قبولی دانشگاه قبولی
8 ارشد روزنامه نگاری – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 در کد ضریب 1: رشته های علوم ارتباطات اجتماعی و ارتباطات

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه، علوم شناختی و رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1402، رشته های توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی و روابط عمومی به این کد ضریب اضافه شده و رشته علوم شناختی از این کد ضریب و مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی حذف شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 1: رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات

رتبه قبولی محل قبولی
4 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – دانشگاه تهران – روزانه
27 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – مطالعات فرهنگی و رسانه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
49 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – روابط عمومی و امور بین الملل – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
481 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – تبلیغ و ارتباطات فرهنگی – دانشگاه غیرانتفاعی سوره – تهران – غیرانتفاعی
1377 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 در کد ضریب 2: رشته مدیریت رسانه

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1401، کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت رسانه بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 2: رشته مدیریت رسانه

رتبه قبولی محل قبولی
5 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – مدیریت رسانه – دانشگاه تهران – روزانه
29 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – مدیریت رسانه – دانشگاه تهران پردیس فارابی قم – روزانه
1398 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – مدیریت رسانه – دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) – قم – غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401 در کد ضریب 3: رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1401، کد ضریب 3 مربوط به رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه و روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون بود که در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1402، رشته دین و رسانه از این کد ضریب و این مجموعه امتحانی کلا حذف شده است.

  در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1402-1401: کد ضریب 3: رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه

رتبه قبولی محل قبولی
7 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران – روزانه
773 ارشد علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری – دانشگاه پیام نور استان اصفهان – مرکز سمیرم – پیام نور

آمار رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 در کد ضریب 1: رشته های علوم ارتباطات اجتماعی و ارتباطات

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه وعلوم شناختی بود که در دفترچه ثبت نام ارشد 1401، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی نیز به این کد ضریب اضافه شده است.

در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 1: رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، ارتباطات

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
3 علوم ارتباطات اجتماعی – دانشگاه تهران روزانه
52 مطالعات فرهنگی و رسانه – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران روزانه
85 علوم ارتباطات اجتماعی – دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم
928  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی – دانشگاه غیرانتفاعی سوره – تهران غیرانتفاعی
1488 علوم ارتباطات اجتماعی – موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان – ارومیه غیرانتفاعی
1754 ارتباطات – حج و زیارت – دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) – مشهد – فقط زن – مجازی غیرانتفاعی

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 در کد ضریب 2: رشته مدیریت رسانه

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1400، کد ضریب 2 مربوط به رشته مدیریت رسانه بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 2 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 2: رشته مدیریت رسانه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
4 مدیریت رسانه –  دانشگاه تهران روزانه
48 مدیریت رسانه –  دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روزانه
699 مدیریت رسانه –  دانشگاه تهران پردیس البرز کرج پردیس خودگردان

رتبه های قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400 در کد ضریب 3: رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه

در کنکور ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه و روزنامه نگاری رادیو و تلویزیون بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 3 مربوط به رشته علوم ارتباطات اجتماعی را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1401-1400: کد ضریب 3: رشته های روزنامه نگاری، دین و رسانه

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
12 روزنامه نگاری – دانشگاه علامه طباطبایی – تهران روزانه
91 روزنامه نگاری  رادیو و تلویزیون – دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نوبت دوم
5/5 - (4 امتیاز)

کد ضریب ۱ با رتبه ۱۰۰ روزانه و شبانه های تهران و مشهد و اصفهان و میتونم یکیشو بیارم؟؟؟

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد ژورنالیسم پزشکی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی مربوط به سال 1404-1403، کلید …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …