دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1400 و 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1400 و 1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1400 و 1401 را در این مطلب برای دانلود قرار داده ایم. دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 برای استخراج کد رشته محل های ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک در گرایش های مختلف و همینطور اطلاع از ظرفیت پذیرش این رشته در پذیرش ارشد 1401 می باشد.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

گرایش های ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک در دفترچه انتخاب رشته سال 1401

گرایش های ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک در دفترچه انتخاب رشته سال 1401 شامل گرایش های لیست شده در جدول زیر می باشد. توجه داشته باشید که در دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک، ظرفیت های پذیرش به تفکیک کد ضریب ها اعلام می شود. یعنی جداول ظرفیت پذیرش دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک براساس کد ضرایب جدا می شود. بنابراین در این جدول، گرایش براساس کد ضریب آن مشخص شده است.

رشته ها، گرایش ها و زیرگرایشها در انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1400

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مديريت حاصلخيزی و زيست فناوری خاک شيمی، حاصلخيزی خاک و تغذيه گياه
بيولوژی و بيوتكنولوژی خاک
2 مديريت منابع خاک فيزيک و حفاظت خاک
منابع خاک و ارزيابی اراضی

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1402-1401

دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک سال 1402-1401، در زمان انتخاب رشته ارشد و در شهریور ماه منتشر می شود و بلافاصله بعد از انتشار می توانید از طریف لینک زیر، اقدام به دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 1400 مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک نمایید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1402-1401

برای دانلود دفترچه کامل انتخاب رشته ارشد 1401 همه رشته ها نیز می توانید از طریق لینک زیر پس از انتشار توسط سازمان سنجش اقدام نمایید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 1401

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1401-1400

دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک سال 1401-1400، در زمان انتخاب رشته ارشد و در شهریور ماه منتشر می شود و بلافاصله بعد از انتشار می توانید از طریف لینک زیر، اقدام به دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 1400 مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک نمایید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1401-1400

برای دانلود دفترچه کامل انتخاب رشته ارشد 1400 همه رشته ها نیز می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد 1400

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1400-99

از طریق لینک زیر می توانید دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1400-99 که مربوط به کنکور ارشد سال گذشته مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک است را دانلود نمایید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 99

براساس این دفترچه می توانید، ظرفیت پذیرش ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک را در گرایش های مختلف مشاهده کنید.

انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1401

همزمان با اعلام نتایج و انتشار کارنامه های ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک، فرآیند انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1401 نیز آغاز می شود. یک راهنمای جامع و کامل را در لینک پایین برای این منظور و مخصوص داوطلبان ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک قرار داده ایم که حاوی مهم ترین قوانین انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1401 می باشد.

قوانین انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک 1400

در زمان انتخاب رشته ارشد مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک می توانید از خدمات نرم افزاری و مشاوره های مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه …