دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نفت

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نفت
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نفت

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نفت برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی نفت

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی نفت براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مهندسی نفت

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مهندسی نفت اکتشاف
2 مهندسی نفت حفاری
بهره برداری
تجهیزات نفت
3 مهندسی نفت مخازن
مدیریت مخازن هیدرو کربوری

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نفت براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نفت باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی نفت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی نفت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی نفت (اکتشاف)
زبان 2
ریاضی 2
دروس زمین شناسی  2
ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی 3
پتروفیزیک و چاه نگاری 3
دروس مهندسی نفت  3
زمین شناسی تخصصی 3
جمع کل 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی نفت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی نفت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی نفت (حفاری، بهره برداری و تجهیزات نفت)
زبان 2
ریاضی 2
دروس زمین شناسی  2
خواص سنگ و خواص سیال 3
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 3
مهندسی حفاری 3
مهندسی مخزن و بهره برداری 3
جمع کل 18

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی نفت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی نفت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی نفت (مخازن و مدیریت مخازن هیدروکربوری)
زبان 2
ریاضی 2
دروس زمین شناسی  2
خواص سنگ و خواص سیال 3
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه 3
مهندسی مخزن (1و2) 3
مبانی حفاری و بهره برداری 3
جمع کل 18

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …