دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نساجی

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نساجی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نساجی

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نساجی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی نساجی

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی نساجی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مهندسی نساجی

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مهندسی نساجی الیاف
2 مهندسی نساجی پوشاک
3 مهندسی نساجی ساختارهای نانولیفی
4 مهندسی نساجی شیمی نساجی و رنگ
5 مهندسی نساجی فناوری
6 مهندسی نساجی مدیریت تولید

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نساجی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی نساجی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی نساجی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی نساجی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی نساجی (الیاف)
زبان 1
ریاضیات (ریاضی 1 و 2 ،معادلات دیفرانسیل) 1
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح1 ،مکانیک سیالات، ترمودینامیک) 1
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی) 2
علوم الیاف 2
فناوری 1
پوشاک 1
شیمی نساجی 1
الیاف 4
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی نساجی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی نساجی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی نساجی (پوشاک)
زبان 1
ریاضیات (ریاضی 1 و 2 ،معادلات دیفرانسیل) 1
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح1 ،مکانیک سیالات، ترمودینامیک) 2
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی) 1
علوم الیاف 2
فناوری 1
پوشاک 4
شیمی نساجی 1
الیاف 1
جمع کل 14

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی نساجی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی نساجی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی نساجی (ساختارهای نانولیفی)
زبان 1
ریاضیات (ریاضی 1 و 2 ،معادلات دیفرانسیل) 1
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح1 ،مکانیک سیالات، ترمودینامیک) 1
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی) 1
علوم الیاف 2
فناوری 2
پوشاک 2
شیمی نساجی 2
الیاف 2
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی نساجی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی نساجی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی نساجی (شیمی نساجی و رنگ)
زبان 1
ریاضیات (ریاضی 1 و 2 ،معادلات دیفرانسیل) 1
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح1 ،مکانیک سیالات، ترمودینامیک) 1
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی) 2
علوم الیاف 2
فناوری 1
پوشاک 1
شیمی نساجی 4
الیاف 1
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی نساجی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی نساجی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی نساجی (فناوری)
زبان 1
ریاضیات (ریاضی 1 و 2 ،معادلات دیفرانسیل) 1
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح1 ،مکانیک سیالات، ترمودینامیک) 2
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی) 1
علوم الیاف 2
فناوری 4
پوشاک 1
شیمی نساجی 1
الیاف 1
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مهندسی نساجی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مهندسی نساجی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مهندسی نساجی (مدیریت تولید)
زبان 2
ریاضیات (ریاضی 1 و 2 ،معادلات دیفرانسیل) 2
فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح1 ،مکانیک سیالات، ترمودینامیک) 1
شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی) 1
علوم الیاف 2
فناوری 1
پوشاک 3
شیمی نساجی 1
الیاف 1
جمع کل 14

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …