دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی معدن

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی معدن براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مهندسی معدن

شماره ضریب عنوان رشته گرایش
1 مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی
2 مهندسی معدن مکانیک سنگ
تونل و فضاهای زیرزمینی
ژئومکانیک نفت
3 مهندسی معدن استخراج مواد معدنی
اقتصاد و مدیریت معدنی
4 مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی
5 مهندسی معدن معدن و محیط زیست

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی معدن شامل جدول زیر است.

دروس ارشد فرآوری مواد معدنی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه مهندسی معدن
زبان عمومی و تخصصی مهندسی معدن 2
ریاضی، معادلات دیفرانسل و ریاضی هندسی 3
مقاومت مصالح 2
مکانیک سیالات 2
زمین شناسی 2
کانه آرائی 7
جمع کل ضرایب 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی معدن شامل جدول زیر است.

دروس ارشد فرآوری مکانیک سنگ 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه مهندسی معدن
زبان عمومی و تخصصی مهندسی معدن 2
ریاضی، معادلات دیفرانسل و ریاضی هندسی 3
مقاومت مصالح 2
مکانیک سیالات 2
زمین شناسی 2
مکانیک سنگ 7
جمع کل ضرایب 18

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی معدن شامل جدول زیر است.

دروس ارشد استحراج مواد معدنی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه مهندسی معدن
زبان عمومی و تخصصی مهندسی معدن 2
ریاضی، معادلات دیفرانسل و ریاضی هندسی 3
مقاومت مصالح 2
مکانیک سیالات 2
زمین شناسی 2
معدن کاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چال زنی و انفجار و تهویه 7
جمع کل ضرایب 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی معدن شامل جدول زیر است.

دروس ارشد اکتشاف مواد معدنی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه مهندسی معدن
زبان عمومی و تخصصی مهندسی معدن 2
ریاضی، معادلات دیفرانسل و ریاضی هندسی 3
مقاومت مصالح 2
مکانیک سیالات 2
زمین شناسی 2
ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی 7
جمع کل ضرایب 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی معدن شامل جدول زیر است.

دروس ارشد معدن و محیط زیست 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه مهندسی معدن
زبان عمومی و تخصصی مهندسی معدن 2
ریاضی، معادلات دیفرانسل و ریاضی هندسی 3
مقاومت مصالح 2
مکانیک سیالات 2
زمین شناسی 2
ژئوشیمی اکتشافی، آبهای زیرزمینی و کانه آرائی 7
جمع کل ضرایب 18

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …