دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی معدن

کد ضریب های کنکور ارشد مهندسی معدن براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مهندسی معدن

شماره ضریبعنوان رشتهگرایش
1مهندسی معدنفرآوری مواد معدنی
2مهندسی معدنمکانیک سنگ
تونل و فضاهای زیرزمینی
ژئومکانیک نفت
3مهندسی معدناستخراج مواد معدنی
اقتصاد و مدیریت معدنی
4مهندسی معدناکتشاف مواد معدنی
5مهندسی معدنمعدن و محیط زیست

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی معدن باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی معدن شامل جدول زیر است.

دروس ارشد فرآوری مواد معدنی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه مهندسی معدن
زبان عمومی و تخصصی مهندسی معدن2
ریاضی، معادلات دیفرانسل و ریاضی هندسی3
مقاومت مصالح2
مکانیک سیالات2
زمین شناسی2
کانه آرائی7
جمع کل ضرایب18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی معدن شامل جدول زیر است.

دروس ارشد فرآوری مکانیک سنگ 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه مهندسی معدن
زبان عمومی و تخصصی مهندسی معدن2
ریاضی، معادلات دیفرانسل و ریاضی هندسی3
مقاومت مصالح2
مکانیک سیالات2
زمین شناسی2
مکانیک سنگ7
جمع کل ضرایب18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی معدن شامل جدول زیر است.

دروس ارشد استحراج مواد معدنی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه مهندسی معدن
زبان عمومی و تخصصی مهندسی معدن2
ریاضی، معادلات دیفرانسل و ریاضی هندسی3
مقاومت مصالح2
مکانیک سیالات2
زمین شناسی2
معدن کاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چال زنی و انفجار و تهویه7
جمع کل ضرایب18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی معدن شامل جدول زیر است.

دروس ارشد اکتشاف مواد معدنی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه مهندسی معدن
زبان عمومی و تخصصی مهندسی معدن2
ریاضی، معادلات دیفرانسل و ریاضی هندسی3
مقاومت مصالح2
مکانیک سیالات2
زمین شناسی2
ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی7
جمع کل ضرایب18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی معدن

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی معدن شامل جدول زیر است.

دروس ارشد معدن و محیط زیست 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه مهندسی معدن
زبان عمومی و تخصصی مهندسی معدن2
ریاضی، معادلات دیفرانسل و ریاضی هندسی3
مقاومت مصالح2
مکانیک سیالات2
زمین شناسی2
ژئوشیمی اکتشافی، آبهای زیرزمینی و کانه آرائی7
جمع کل ضرایب18
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …