دروس و ضرایب دروس ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401 سازمان سنجش، برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد معماری

کد ضریب های کنکور ارشد معماری براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد معماری

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مهندسی معماری
معماری آموزشی و فرهنگی
فضاهای درمانی و بهداشتی
مسکن
پایداری
مهندسی فناوری
2 مهندسی معماری منظر
3 مهندسی معماری اسلامی
4 مطالعات معماری ایران
5 بازسازی پس از سانحه
6 معماری داخلی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی معماری (مهندسی معماری )
زبان 2
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درک عمومی معماری 3
درک عمومی معماری منظر 1
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) 5
جمع کل 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی معماری (مهندسی منظر)
زبان 2
دروس فنی ساختمان 1
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درک عمومی معماری 1
درک عمومی معماری منظر 3
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری منظر) 5
جمع کل 14

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی معماری (مهندسی معماری اسلامی)
زبان 2
دروس فنی ساختمان 2
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درک عمومی معماری 2
درک عمومی معماری منظر 1
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) 5
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی معماری (مطالعات معماری ایران)
زبان 2
دروس فنی ساختمان 1
دروس تاریخ و مبانی نظری 4
درک عمومی معماری 3
تاریخ شهر در ایران 2
پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران 5
جمع کل 17

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی معماری (بازسازی پس از سانحه)
زبان 3
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 1
درک عمومی معماری 1
مبانی بازسازی پس از سانحه 2
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) 2
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مهندسی معماری (معماری داخلی)
زبان 2
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درک عمومی معماری 3
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری داخلی) 5
جمع کل 15

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …