دروس و ضرایب دروس ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402 سازمان سنجش، برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

کد ضریب های کنکور ارشد معماری

کد ضریب های کنکور ارشد معماری براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد معماری

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مهندسی معماری
معماری آموزشی و فرهنگی
فضاهای درمانی و بهداشتی
مسکن
پایداری
مهندسی فناوری
مديريت آموزشگاهی ويژه هنرستان ها (ويژه فرهنگيان)
2 مهندسی معماری اسلامی
3 مطالعات معماری ایران
4 بازسازی پس از سانجه
5 معماری داخلی

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی معماری (مهندسی معماری و مديريت آموزشگاهی )
زبان 2
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درک عمومی معماری 3
درک عمومی معماری منظر 1
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) 5
جمع کل 16

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی معماری (مهندسی معماری اسلامی)
زبان 2
دروس فنی ساختمان 2
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درک عمومی معماری 2
درک عمومی معماری منظر 1
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) 5
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی معماری (مطالعات معماری ایران)
زبان 2
دروس فنی ساختمان 1
دروس تاریخ و مبانی نظری 4
درک عمومی معماری 3
تاریخ شهر در ایران 2
پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران 5
جمع کل 17

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی معماری (بازسازی پس از سانحه)
زبان 3
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 1
درک عمومی معماری 1
مبانی بازسازی پس از سانحه 2
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) 2
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی معماری (معماری داخلی)
زبان 2
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درک عمومی معماری 3
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری داخلی) 5
جمع کل 15

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …