دروس و ضرایب دروس ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401 سازمان سنجش، برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد معماری

کد ضریب های کنکور ارشد معماری براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد معماری

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مهندسی معماری
معماری آموزشی و فرهنگی
فضاهای درمانی و بهداشتی
مسکن
پایداری
مهندسی فناوری
2 مهندسی معماری منظر
3 مهندسی معماری اسلامی
4 مطالعات معماری ایران
5 بازسازی پس از سانحه
6 معماری داخلی

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد معماری باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مهندسی معماری (مهندسی معماری )
زبان 2
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درک عمومی معماری 3
درک عمومی معماری منظر 1
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) 5
جمع کل 16

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مهندسی معماری (مهندسی منظر)
زبان 2
دروس فنی ساختمان 1
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درک عمومی معماری 1
درک عمومی معماری منظر 3
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری منظر) 5
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مهندسی معماری (مهندسی معماری اسلامی)
زبان 2
دروس فنی ساختمان 2
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درک عمومی معماری 2
درک عمومی معماری منظر 1
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) 5
جمع کل 14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مهندسی معماری (مطالعات معماری ایران)
زبان 2
دروس فنی ساختمان 1
دروس تاریخ و مبانی نظری 4
درک عمومی معماری 3
تاریخ شهر در ایران 2
پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران 5
جمع کل 17

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مهندسی معماری (بازسازی پس از سانحه)
زبان 3
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 1
درک عمومی معماری 1
مبانی بازسازی پس از سانحه 2
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری) 2
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد معماری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد معماری شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مهندسی معماری (معماری داخلی)
زبان 2
دروس فنی ساختمان 3
دروس تاریخ و مبانی نظری 2
درک عمومی معماری 3
پروژه عملی طراحی (اسكیس معماری داخلی) 5
جمع کل 15

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …