دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد مطالعات جهان

کد ضریب های کنکور ارشد مطالعات جهان براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مطالعات جهان

شماره ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1مطالعات جهانمطالعات کشورهای آلمانی زبان
2مطالعات جهانمطالعات آمریکای لاتین
3مطالعات جهانمطالعات بریتانیا
4مطالعات جهانمطالعات روسیه
5مطالعات جهانمطالعات فرانسه
6مطالعات جهانمطالعات شبه قاره هند
7مطالعات جهانمطالعات آمریکای شمالی
8مطالعات جهانمطالعات ژاپن
9مطالعات جهانمطالعات فلسطین
10مطالعات جهانمطالعات مصر
11مطالعات جهانمطالعات عراق
12مطالعات جهانمطالعات جنوب آفریقا
13مطالعات ترکیه
14مطالعات رژیم صهیونیستی

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مطالعات جهان باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 1 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان آلمانی و تاريخ و فرهنگ آلمان (به زبان آلمانی)4
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 2 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان اسپانيايی و تاريخ و فرهنگ آمريكای لاتين (به زبان اسپانيايی)4
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 3 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان انگلیسی2
تاریخ و فرهنگ بریتانیا به زبان انگلیسی2
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 4 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان روسی و تاریخ و فرهنگ روسیه (به زبان روسی)4
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 5 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان فرانسوی و تاریخ و فرهنگ فرانسه (به زبان فرانسوی)4
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 6 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان انگلیسی2
تاریخ و فرهنگ هند (به زبان انگلیسی)2
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 7 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان انگلیسی2
تاریخ و فرهنگ آمریکای شمالی (به زبان انگلیسی)2
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 8 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان انگلیسی4
زبان ژاپنی و تاریخ و فرهنگ ژاپن (به زبان ژاپنی)4
جمع کل ضرایب12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 9 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان عربی2
تاریخ و فرهنگ فلسطین (به زبان عربی)2
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 10 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان عربی2
تاریخ و فرهنگ مصر (به زبان عربی)2
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 11 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان عربی2
تاریخ و فرهنگ عراق (به زبان عربی)2
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 12 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 12 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش کد ضریب 12 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان انگلیسی2
تاریخ و فرهنگ جنوب آفریقا (به زبان انگلیسی)2
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 13 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 13 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در  کد ضریب 13 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان و تاریخ ترکیه (به زبان ترکی استانبولی)2
جمع کل ضرایب6

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 14 ارشد مطالعات جهان

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 14 ارشد مطالعات جهان شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 14 ارشد مطالعات جهان 1400
مجموعه دروس مشترک كليه گرايش ها4
زبان انگلیسی2
تاریخ صهیونیسم (به زبان انگلیسی)2
جمع کل ضرایب8
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …