دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد مدیریت

کد ضریب های کنکور ارشد مدیریت براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مدیریت

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1مدیریت بازرگانیبازاریابی
بازرگانی بین المللی
تجارت الکترونیکی
مدیریت استراتژیک
بازرگانی داخلی
کارآفرینی
2

مدیریت دولتیتوسعه منابع انسانی
طراحی سازمانهای دولتی
بودجه و مالیه عمومی
خط مشی گذاری عمومی
مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت تحول
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت بحران
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
سیاستگذاری علم و فناوری
مدیریت 
3مدیریت صنعتیتحقیق در عملیات
تولید و عملیات
مدیریت عملکرد
مدیریت زنچیره تامین
مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت پروژه
4مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار الکترونیک
مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت دانش
هوشمندی کسب وکار
مدیریت دانش
5مدیریت فناورینوآوری 
همكاری ها و انتقال فناوری
كسب و كارهای فناورانه
آينده پژوهیدفاعی
انقلاب اسلامی
6مدیریت مالی
مالیمهندسی مالی و مدیریت ریسک
بانکداری
بیمه
تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
7کارآفرینیکسب و کار جدید
گردشگری
فناوری
سازمانی
بین الملل
توسعه
کسب و کار الکترونیکی
مربیگری کسب و کار
طراحی کسب و کار
8مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی اسلامی
مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
سرمايه های انسانی دفاعی
9مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
10مدیریت بازرگانی دریایی

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مدیریت (مدیریت بازرگانی)
زبان3
مدیریت اسلامی2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی2
بازاریابی4
جمع کل18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مدیریت (مدیریت دولتی)
زبان3
مدیریت اسلامی2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
مالیه عمومی و بودجه3
مدیریت منابع انسانی3
جمع کل18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3  ارشد مدیریت (مدیریت صنعتی)
زبان3
مدیریت اسلامی2
ریاضی و آمار3
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات3
مدیریت تولید3
جمع کل19

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

  ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مدیریت(فناوری اطلاعات و مدیریت دانش)
زبان3
مدیریت اسلامی2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات2
مدیریت تولید2
بازاریابی2
جمع کل18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب5 ارشد مدیریت(تکنولوژی و آينده پژوهی)
زبان3
مدیریت اسلامی2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات2
مدیریت تولید2
جمع کل16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مدیریت (مدیریت مالی و مالی)
زبان2
مدیریت اسلامی2
ریاضی و آمار3
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان3
مدیریت مالی4
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک4
حسابداری مالی و صنعتی4
جمع کل24

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مدیریت (مدیریت کارآفرینی، مربیگری کسب و کار و طراحی کسب و کار )
زبان3
مدیریت اسلامی2
ریاضی و آمار3
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان2
بازاریابی2
مبانی کارآفرینی3
جمع کل17

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مدیریت (مدیریت منابع انسانی)
زبان3
مدیریت اسلامی2
ریاضی و آمار2
تئوری های مدیریت3
اقتصاد خرد و کلان2
مدیریت منابع انسانی3
بازاریابی2
جمع کل17

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مدیریت(مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای)
زبان4
مدیریت اسلامی2
ریاضی و آمار3
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان2
تحقیق در عملیات3
دانش  حمل و نقل3
جمع کل19

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مدیریت(مدیریت بازرگانی دریایی)
زبان4
مدیریت اسلامی2
ریاضی و آمار4
تئوری های مدیریت2
اقتصاد خرد و کلان2
دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل2
جمع کل16
5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد 1403
تخمین رتبه
دانلود سوالات ارشد و کلید کنکور ارشد ۱۴۰۳

دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد ۱۴۰۳ دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد ۱۴۰۳ را می توانید از طریق جدول زیر انجام دهید. در این جدول به تفکیک رشته های مختلف در گروه های مختلف آورده شده است و شما می توانید رشته خود را یافته و  بر روی لینک …

سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حقوق 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حقوق 1404-1430 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حقوق 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …