دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1403، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد مدیریت

کد ضریب های کنکور ارشد مدیریت براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد مدیریت

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 مدیریت بازرگانی بازاریابی
بازرگانی بین المللی
تجارت الکترونیکی
مدیریت استراتژیک
بازرگانی داخلی
کارآفرینی
2

مدیریت دولتی توسعه منابع انسانی
طراحی سازمانهای دولتی
بودجه و مالیه عمومی
خط مشی گذاری عمومی
مدیریت تطبیقی و توسعه
مدیریت تحول
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی
مدیریت بحران
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
سیاستگذاری علم و فناوری
مدیریت  
3 مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات
تولید و عملیات
مدیریت عملکرد
مدیریت زنچیره تامین
مدیریت کیفیت و بهره وری
مدیریت پروژه
4 مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار الکترونیک
مدیریت منابع اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
مدیریت دانش
هوشمندی کسب وکار
مدیریت دانش
5 مدیریت فناوری نوآوری 
همكاری ها و انتقال فناوری
كسب و كارهای فناورانه
آينده پژوهی دفاعی
انقلاب اسلامی
6 مدیریت مالی
مالی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
بانکداری
بیمه
تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
7 کارآفرینی کسب و کار جدید
گردشگری
فناوری
سازمانی
بین الملل
توسعه
کسب و کار الکترونیکی
مربیگری کسب و کار
طراحی کسب و کار
8 مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی اسلامی
مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
سرمايه های انسانی دفاعی
9 مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
10 مدیریت بازرگانی دریایی

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد مدیریت باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد مدیریت (مدیریت بازرگانی)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 2
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی 2
بازاریابی 4
جمع کل 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد مدیریت (مدیریت دولتی)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 2
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
مالیه عمومی و بودجه 3
مدیریت منابع انسانی 3
جمع کل 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3  ارشد مدیریت (مدیریت صنعتی)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 3
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
تحقیق در عملیات 3
مدیریت تولید 3
جمع کل 19

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

  ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد مدیریت(فناوری اطلاعات و مدیریت دانش)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 2
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
تحقیق در عملیات 2
مدیریت تولید 2
بازاریابی 2
جمع کل 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب5 ارشد مدیریت(تکنولوژی و آينده پژوهی)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 2
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
تحقیق در عملیات 2
مدیریت تولید 2
جمع کل 16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد مدیریت (مدیریت مالی و مالی)
زبان 2
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 3
تئوری های مدیریت 2
اقتصاد خرد و کلان 3
مدیریت مالی 4
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک 4
حسابداری مالی و صنعتی 4
جمع کل 24

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد مدیریت (مدیریت کارآفرینی، مربیگری کسب و کار و طراحی کسب و کار )
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 3
تئوری های مدیریت 2
اقتصاد خرد و کلان 2
بازاریابی 2
مبانی کارآفرینی 3
جمع کل 17

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد مدیریت (مدیریت منابع انسانی)
زبان 3
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 2
تئوری های مدیریت 3
اقتصاد خرد و کلان 2
مدیریت منابع انسانی 3
بازاریابی 2
جمع کل 17

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد مدیریت(مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای)
زبان 4
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 3
تئوری های مدیریت 2
اقتصاد خرد و کلان 2
تحقیق در عملیات 3
دانش  حمل و نقل 3
جمع کل 19

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مدیریت

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مدیریت شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد مدیریت(مدیریت بازرگانی دریایی)
زبان 4
مدیریت اسلامی 2
ریاضی و آمار 4
تئوری های مدیریت 2
اقتصاد خرد و کلان 2
دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل 2
جمع کل 16
5/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …