دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست

دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست

دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

کد ضریب های کنکور ارشد محیط زیست

کد ضریب های کنکور ارشد محیط زیست براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد محیط زیست

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 محیط زیست برنامه ریزی محیط زیست
مدیریت محیط زیست
2 آموزش محیط زیست

دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد محیط زیست

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد محیط زیست شامل جدول زیر است.

دروس ارشد برنامه ریزی محیط زیست و مدیریت محیط زیست 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه محیط زیست
زبان عمومی و تخصصی (انگليسی) 2
اكولوژی عمومی 2
برنامه ریزی و مدیریت محط زیست 3
آمار و روش های تحليل سيستم ها 2
ارزيابی توان محيط زيست 1
مبانی سيستم های اطلاعات جغرافيايی و سنجش از دور (RS) 2
جمع کل ضرایب 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد محیط زیست

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد محیط زیست شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش محیط زیست 1400 و ضرایب آن در کد ضریب 2 مجموعه محیط زیست
زبان عمومی و تخصصی (انگليسی) 2
آمار و روش های تحليل سيستم ها 2
اصول و مفاهيم آموزش محيط زيست 3
اصول و روش های برنامه ريزی درسی 3
جمع کل ضرایب 10

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد نقشه برداری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه …