دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست

دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست

دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد محیط زیست

کد ضریب های کنکور ارشد محیط زیست براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد محیط زیست

شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 محیط زیست برنامه ریزی محیط زیست
مدیریت محیط زیست
2 آموزش محیط زیست

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد محیط زیست باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد محیط زیست

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد محیط زیست شامل جدول زیر است.

دروس ارشد برنامه ریزی محیط زیست و مدیریت محیط زیست 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه محیط زیست
زبان عمومی و تخصصی (انگليسی) 2
اكولوژی عمومی 2
برنامه ریزی و مدیریت محط زیست 3
آمار و روش های تحليل سيستم ها 2
ارزيابی توان محيط زيست 1
مبانی سيستم های اطلاعات جغرافيايی و سنجش از دور (RS) 2
جمع کل ضرایب 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد محیط زیست

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد محیط زیست شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش محیط زیست 1400 و ضرایب آن در کد ضریب 2 مجموعه محیط زیست
زبان عمومی و تخصصی (انگليسی) 2
آمار و روش های تحليل سيستم ها 2
اصول و مفاهيم آموزش محيط زيست 3
اصول و روش های برنامه ريزی درسی 3
جمع کل ضرایب 10
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …