دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد علوم سیاسی

کد ضریب های کنکور ارشد علوم سیاسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم سیاسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 علوم سیاسی
تربیت مربی علوم سیاسی
2 روابط بین الملل
دیپلماسی کنترل تسلیحات
3 مطالعات منطقه ای مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
مطالعات اروپا
مطالعات آمریكای شمالی
مطالعات آسیای جنوب شرقی
4 اندیشه سیاسی در اسلام
5 دیپلماسی و سازمان های بین المللی
6 سیاست گذاری عمومی

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی (علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی )
زبان 1
مبانی علم سیاست 2
جامعه شناسی سیاسی 1
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 1
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا كنون) 1
جهان سوم و مسائل آن 1
نظام های سیاسی تطبیقی 1
جمع کل 8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم سیاسی (روابط بین الملل)
زبان 1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 2
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 1
جهان سوم و مسائل آن 1
حقوق بین الملل عمومی 1
سازمان های بین المللی 1
تاریخ روابط بین الملل 1
جمع کل 8

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم سیاسی (مطالعات منطقه ای)
زبان 2
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 1
نظام های سیاسی تطبیقی 1
سازمان های بین المللی 1
روش پژوهش 1
سیاست و حكومت منطقه مرتبط 2
جمع کل 8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم سیاسی (اندیشه سیاسی در اسلام)
زبان 1
مبانی علم سیاست 2
جامعه شناسی سیاسی 1
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 2
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا كنون) 1
جهان سوم و مسائل آن 1
حقوق بین الملل عمومی 1
سازمان های بین المللی 1
تاریخ روابط بین الملل 1
جمع کل 11

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم سیاسی (دیپلماسی و سازمان های بین المللی)
زبان 2
مبانی علم سیاست 1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 2
حقوق بین الملل عمومی 2
سازمان های بین المللی 2
تاریخ روابط بین الملل 2
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز 2
جمع کل 13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم سیاسی (سیاست گذاری عمومی)
زبان 1
مبانی علم سیاست 1
جامعه شناسی سیاسی 1
روش پژوهش 1
سیاست گذاری عمومی 2
سیاست و حكومت در ایران 2
حوزه های سیاست گذاری 2
جمع کل 10

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …