دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد علوم سیاسی

کد ضریب های کنکور ارشد علوم سیاسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم سیاسی

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1علوم سیاسی
تربیت مربی علوم سیاسی
2روابط بین الملل
دیپلماسی کنترل تسلیحات
3مطالعات منطقه ایمطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
مطالعات اروپا
مطالعات آمريكاي شمالي
مطالعات آسیای جنوب شرقی
4اندیشه سیاسی در اسلام
مطالعات سياسی جهان اسلام
5دیپلماسی و سازمان های بین المللی
6سياستگذاری عمومی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم سیاسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم سیاسی (علوم سیاسی و تربیت مربی علوم سیاسی )
زبان1
مبانی علم سیاست2
جامعه شناسی سیاسی1
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)1
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا كنون)1
جهان سوم و مسائل آن1
نظام های سیاسی تطبیقی1
جمع کل8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم سیاسی (روابط بین الملل)
زبان1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی2
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)1
جهان سوم و مسائل آن1
حقوق بین الملل عمومی1
سازمان های بین المللی1
تاریخ روابط بین الملل1
جمع کل8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم سیاسی (مطالعات منطقه ای)
زبان2
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی1
نظام های سیاسی تطبیقی1
سازمان های بین المللی1
روش پژوهش1
سیاست و حكومت منطقه مرتبط2
جمع کل8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم سیاسی (اندیشه سیاسی در اسلام و مطالعات سياسی جهان اسلام)
زبان1
مبانی علم سیاست2
جامعه شناسی سیاسی1
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)2
تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا كنون)1
جهان سوم و مسائل آن1
حقوق بین الملل عمومی1
سازمان های بین المللی1
تاریخ روابط بین الملل1
جمع کل11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم سیاسی (دیپلماسی و سازمان های بین المللی)
زبان2
مبانی علم سیاست1
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی2
حقوق بین الملل عمومی2
سازمان های بین المللی2
تاریخ روابط بین الملل2
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز2
جمع کل13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم سیاسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم سیاسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم سیاسی (سیاست گذاری عمومی)
زبان1
مبانی علم سیاست1
جامعه شناسی سیاسی1
روش پژوهش1
سیاست گذاری عمومی2
سیاست و حكومت در ایران2
حوزه های سیاست گذاری2
جمع کل10
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …