دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد علوم تربیتی

کد ضریب های کنکور ارشد علوم تربیتی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علوم تربیتی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی آموزشی و درسی
2تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
فلسفه تعلیم و تربیتآموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان
3مدیریت آموزشی
4آموزش و بهسازی منابع انسانی
آموزش بزرگسالان
5تحقیقات آموزشی
ارزشیابی آموزشی
6تکنولوژی آموزشی
يادگيری الكترونيكی
7مديريت و برنامه ريزی آموزش عالی
8علوم تربیتیآموزش و پرورش ابتدایی
آموزش و پرورش پیش دبستان

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تربیتی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد برنامه ریزی درس، برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی و درسی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روانشناسی تربیتی2
روشها و فنون تدریس3
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2
مدیریت آموزشی2
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت1
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی3
جمع کل ضرایب17

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد فلسفه آموزش و پرورش و فلسفه تعلیم و تربیت 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی1
روانشناسی تربیتی2
روشها و فنون تدریس2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت1
تعلیم و تربیت اسلامی3
جمع کل ضرایب15

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد مدیریت آموزشی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
مدیریت آموزشی3
روشها و فنون تدریس2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2
نظارت و راهنمایی3
جمع کل ضرایب16

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی و آموزش بزرگسالان 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
مدیریت آموزشی3
روشها و فنون تدریس2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2
نظارت و راهنمایی2
جمع کل ضرایب15

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد ارشد تحقیقات آموزشی و ارزشیابی آموزشی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی3
روانشناسی تربیتی2
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت2
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2
جمع کل ضرایب11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد تکنولوژی آموزشی و يادگيری الكترونيكی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 6 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی3
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روانشناسی تربیتی2
روشها و فنون تدریس3
تکنولوژی آموزشی4
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2
جمع کل ضرایب18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد مديريت و برنامه ريزی آموزش عالی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 7 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی3
روانشناسی تربیتی2
روشها و فنون تدریس1
نظارت و راهنمایی2
مدیریت آموزشی3
سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی3
جمع کل ضرایب18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم تربیتی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد علوم تربیتی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش ابتدایی و پیش دبستانی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 8 مجموعه علوم تربیتی
زبان عمومی و تخصصی علوم تربیتی2
آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی2
روشها و فنون تدریس3
مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت3
آموزش و پرورش تطبیقی2
روانشناسی رشد2
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی2
جمع کل ضرایب16

 

2.5/5 - (2 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …