دروس و ضرایب دروس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

کد ضریب های کنکور ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات
مدیریت کتابخانه های دانشگاهی
مطالعات کتابخانه های عمومی
مدیریت کتابخانه های دیجیتال
2 علم سنجی
3 مطالعات آرشیوی

دروس و ضرایب دروس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایش های کد ضریب 1 ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 1400
زبان عمومی و تخصصی (انگليسی) 3
مرجع شناسی عمومی و تخصصی 3
سازماندهی منابع 3
مديريت مجموعه سازی 2
آشنایی با مديريت دانش 3
آشنایی با علم سنجی 3
مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی 2
آمار و روش تحقيق و آئين نگارش و ويراستاری علمی 3
مبانی آرشيو 1
پايگاه داده و نرم افزارهای كتابخانه ای 3
جمع کل ضرایب 26

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 2 ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 1400
زبان عمومی و تخصصی (انگليسی) 3
مرجع شناسی عمومی و تخصصی 3
سازماندهی منابع 3
مديريت مجموعه سازی 1
آشنایی با مديريت دانش 3
آشنایی با علم سنجی 4
مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی 1
آمار و روش تحقيق و آئين نگارش و ويراستاری علمی 3
مبانی آرشيو 1
پايگاه داده و نرم افزارهای كتابخانه ای 3
جمع کل ضرایب 25

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در کد ضریب 3 ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی 1400
زبان عمومی و تخصصی (انگليسی) 3
مرجع شناسی عمومی و تخصصی 2
سازماندهی منابع 2
مديريت مجموعه سازی 2
آشنایی با مديريت دانش 1
آشنایی با علم سنجی 1
مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی 1
آمار و روش تحقيق و آئين نگارش و ويراستاری علمی 2
مبانی آرشيو 3
پايگاه داده و نرم افزارهای كتابخانه ای 2
جمع کل ضرایب 19

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …