دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی دریا

کد ضریب های کنکور ارشد زیست شناسی دریا براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زیست شناسی دریا

شماره ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1زیست شناسی دریاجانوران دریا
2زیست شناسی دریابوم شناسی دریا
3زیست شناسی دریاآلودگی دریا
4زیست شناسی دریاگیاهان دریا

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زیست شناسی دریا باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی دریا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی دریا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زیست شناسی دریا (جانوران دریا)
زبان عمومی و تخصصی (انگليسی)2
جانور شناسی (با تأكيد بر جانوران دريايی)4
زيست شناسی سلولی و مولكولی2
اكولوژی (با تأكيد بر تنوع زيستی و آلودگی دريا)3
جمع کل11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی دریا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی دریا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زیست شناسی دریا (بوم شناسی دریا)
زبان عمومی و تخصصی (انگليسی)2
فيزيولوژی جانوری2
جانور شناسی (با تأكيد بر جانوران دريايی)3
اكولوژی (با تأكيد بر تنوع زيستی و آلودگی دريا)4
گياهان دريا2
جمع کل13

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی دریا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زیست شناسی دریا شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3  ارشد زیست شناسی دریا (آلودگی دریا)
زبان عمومی و تخصصی (انگليسی)2
فيزيولوژی جانوری2
جانور شناسی (با تأكيد بر جانوران دريايی)3
اكولوژی (با تأكيد بر تنوع زيستی و آلودگی دريا)2
گياهان دريا2
آلودگی دريا4
جمع کل15

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی دریا

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی دریا شامل جدول زیر است.

  ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد زیست شناسی دریا(گیاهان دریا)
زبان عمومی و تخصصی (انگليسی)2
زيست شناسی سلولی و مولكولی2
اكولوژی (با تأكيد بر تنوع زيستی و آلودگی دريا)3
گياهان دريا4
فيزيولوژی گياهی4
جمع کل15
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های مهمی برای مشاهده مطالبی در رابطه با کارنامه …