دروس و ضرایب دروس ارشد زبان فرانسه

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان فرانسه
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان فرانسه

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان فرانسه برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد زبان فرانسه

کد ضریب های کنکور ارشد زبان فرانسه براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زبان فرانسه

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 آموزش زبان فرانسه
زبان و ادبيات فرانسه
2 مترجمي زبان فرانسه

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان فرانسه براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان فرانسه باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زبان فرانسه

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زبان فرانسه شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش زبان فرانسه و زبان و ادبیات فرانسه 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه زبان فرانسه
زبان عمومی فرانسه 1
زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبيات فرانسه) 2
جمع کل ضرایب 3

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زبان فرانسه

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زبان فرانسه شامل جدول زیر است.

دروس ارشد مترجمی زبان فرانسه 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه زبان فرانسه
زبان عمومی فرانسه 1
زبان تخصصی (مترجمي زبان فرانسه) 2
جمع کل ضرایب 3

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …