دروس و ضرایب دروس ارشد زبان انگلیسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان انگلیسی

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان انگلیسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مه در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد زبان انگلیسی

کد ضریب های کنکور ارشد زبان انگلیسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد زبان انگلیسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1آموزش زبان انگلیسی
 
آموزش زبان به کمک فناوری
2زبان و ادبیات انگلیسی 
3مترجمی زبان انگلیسی 

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان انگلیسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد زبان انگلیسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زبان انگلیسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد زبان انگلیسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد آموزش زبان انگلیسی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب یک مجموعه زبان انگلیسی
زبان عمومی انگلیسی2
زبان تخصصی ویژه آموزش زبان انگلیسی3
جمع کل ضرایب5

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زبان انگلیسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد زبان انگلیسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه زبان انگلیسی
زبان عمومی انگلیسی2
زبان تخصصی ویژه زبان و ادبیات انگلیسی3
جمع کل ضرایب5

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زبان انگلیسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد زبان انگلیسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد مترجمی زبان انگلیسی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه زبان انگلیسی
زبان عمومی انگلیسی2
زبان تخصصی ویژه مترجمی زبان انگلیسی3
جمع کل ضرایب5
1/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …