دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد روانشناسی

کد ضریب های کنکور ارشد روانشناسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد روانشناسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 روانشناسی عمومی
روانشناسی اسلامی روانشناسی مثبت گرا
روانشناسی اجتماعی
2 روانشناسی بالینی
خانواده
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
علوم شناختی توانبخشی شناختی
روانشناسی شناختی
3 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
4 روانشناسی صنعتی و سازمانی
5 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
6 روانشناسی تربیتی
علوم شناختی ذهن، مغز و تربیت

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی عمومی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
علم النفس 1
آمار و روش تحقیق 1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 2
روانشناسی رشد 2
روانشناسی عمومی 2
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 1
جمع کل ضرایب 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی بالینی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
علم النفس 1
آمار و روش تحقیق 1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 2
روانشناسی رشد 2
روانشناسی بالینی 3
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 1
جمع کل 12

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد سنجش و اندازه گیری یا روانسنجی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
روانشناسی عمومی 1
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 1
روانشناسی رشد 2
روانسنجی 2
آزمونهای شناختی هوش و استعداد 2
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
بالندگی سازمانی 3
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی صنعتی-سازمانی 2
روانشناسی اجتماعی 2
رفتار سازمانی 3
روانشناسی امور استخدامی 3
جمع کل 20

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
روانشناسی عمومی 2
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 3
روانشناسی رشد 2
روانسنجی 2
روانشناسی تربیتی 2
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 3
جمع کل 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی تربیتی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 6 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی رشد 2
روانشناسی عمومی 2
روانشناسی تربیتی 3
جمع کل 11

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

3/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد موسیقی 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد موسیقی 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد موسیقی 1403-1402  برای تخمین رتبه ارشد 1402 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه …

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402

سوالات و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1402 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد پدافند غیرعامل 1403-1402 (به محض دریافت کلید سوالات) برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم …