دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد روانشناسی

کد ضریب های کنکور ارشد روانشناسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد روانشناسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 روانشناسی عمومی
روانشناسی اسلامی روانشناسی مثبت گرا
روانشناسی اجتماعی
2 روانشناسی بالینی
خانواده
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
علوم شناختی توانبخشی شناختی
روانشناسی شناختی
3 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
4 روانشناسی صنعتی و سازمانی
5 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
6 روانشناسی تربیتی
علوم شناختی ذهن، مغز و تربیت

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی عمومی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
علم النفس 1
آمار و روش تحقیق 1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 2
روانشناسی رشد 2
روانشناسی عمومی 2
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 1
جمع کل ضرایب 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی بالینی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
علم النفس 1
آمار و روش تحقیق 1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 2
روانشناسی رشد 2
روانشناسی بالینی 3
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 1
جمع کل 12

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد سنجش و اندازه گیری یا روانسنجی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
روانشناسی عمومی 1
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 1
روانشناسی رشد 2
روانسنجی 2
آزمونهای شناختی هوش و استعداد 2
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
بالندگی سازمانی 3
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی صنعتی-سازمانی 2
روانشناسی اجتماعی 2
رفتار سازمانی 3
روانشناسی امور استخدامی 3
جمع کل 20

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
روانشناسی عمومی 2
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 3
روانشناسی رشد 2
روانسنجی 2
روانشناسی تربیتی 2
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 3
جمع کل 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی تربیتی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 6 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی رشد 2
روانشناسی عمومی 2
روانشناسی تربیتی 3
جمع کل 11

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 رتبه های قبولی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی …