دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد روانشناسی

کد ضریب های کنکور ارشد روانشناسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد روانشناسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 روانشناسی عمومی
روانشناسی اسلامی روانشناسی مثبت گرا
روانشناسی اجتماعی
2 روانشناسی بالینی
خانواده
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
علوم شناختی توانبخشی شناختی
روانشناسی شناختی
3 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
4 روانشناسی صنعتی و سازمانی
5 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
6 روانشناسی تربیتی
علوم شناختی ذهن، مغز و تربیت

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی عمومی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
علم النفس 1
آمار و روش تحقیق 1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 2
روانشناسی رشد 2
روانشناسی عمومی 2
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 1
جمع کل ضرایب 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی بالینی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
علم النفس 1
آمار و روش تحقیق 1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 2
روانشناسی رشد 2
روانشناسی بالینی 3
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان 1
جمع کل 12

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد سنجش و اندازه گیری یا روانسنجی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
روانشناسی عمومی 1
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 1
روانشناسی رشد 2
روانسنجی 2
آزمونهای شناختی هوش و استعداد 2
جمع کل 12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
بالندگی سازمانی 3
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی صنعتی-سازمانی 2
روانشناسی اجتماعی 2
رفتار سازمانی 3
روانشناسی امور استخدامی 3
جمع کل 20

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
روانشناسی عمومی 2
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی 3
روانشناسی رشد 2
روانسنجی 2
روانشناسی تربیتی 2
آموزش و پرورش کودکان استثنایی 3
جمع کل 18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی تربیتی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 6 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی 2
آمار و روش تحقیق 2
روانشناسی رشد 2
روانشناسی عمومی 2
روانشناسی تربیتی 3
جمع کل 11

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …