دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد روانشناسی

کد ضریب های کنکور ارشد روانشناسی براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد روانشناسی

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1روانشناسی عمومی
روانشناسی اسلامی
روانشناسی مثبت گرا
روانشناسی اجتماعی
روانشناسی شخصيت 
روانشناسیروانشناسی دين
2روانشناسی بالینی
خانواده
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
علوم شناختیتوانبخشی شناختی
روانشناسی شناختی
3سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
4روانشناسی صنعتی و سازمانی
5روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
6روانشناسی تربیتی
علوم شناختیذهن، مغز و تربیت

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد روانشناسی باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی عمومی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
علم النفس1
آمار و روش تحقیق1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی2
روانشناسی رشد2
روانشناسی عمومی2
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان1
جمع کل ضرایب11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی بالینی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
علم النفس1
آمار و روش تحقیق1
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی2
روانشناسی رشد2
روانشناسی بالینی3
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان1
جمع کل12

 دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد سنجش و اندازه گیری یا روانسنجی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
روانشناسی عمومی1
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی1
روانشناسی رشد2
روانسنجی2
آزمونهای شناختی هوش و استعداد2
جمع کل12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
بالندگی سازمانی3
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی صنعتی-سازمانی2
روانشناسی اجتماعی2
رفتار سازمانی3
روانشناسی امور استخدامی3
جمع کل20

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 5 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
روانشناسی عمومی2
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی3
روانشناسی رشد2
روانسنجی2
روانشناسی تربیتی2
آموزش و پرورش کودکان استثنایی3
جمع کل18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد روانشناسی

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد روانشناسی شامل جدول زیر است.

دروس ارشد گروه روانشناسی تربیتی 1402 و ضرایب آنها در کد ضریب 6 مجموعه روانشناسی
زبان تخصصی روانشناسی2
آمار و روش تحقیق2
روانشناسی رشد2
روانشناسی عمومی2
روانشناسی تربیتی3
جمع کل11
3/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …