دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد حقوق

کد ضریب های کنکور ارشد حقوق براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد حقوق

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1حقوق خصوصی
حقوق اقتصادی
سردفتری اسناد رسمی
حقوق ثبت اسناد و املاک
حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
حقوق حمل و نقل تجاری
فقه و حقوق اقتصادی
حقوق مالی – اقتصادی
مدیریت ثبت اسناد و املاک
فقه و حقوق خصوصی
حقوق مالی
حقوق پزشكی
علوم قضايی
2حقوق بین الملل
3حقوق جزا و جرم شناسی
مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
فقه و حقوق جزا
4حقوق عمومی
مدیریت نظارت و بازرسی
حقوق دادرسی اداری
حقوق
5حقوق بشر
6حقوق مالکیت فکری
حقوق تجارت الکترونیکی
7حقوق محیط زیست
8حقوق تجارت بین الملل
حقوق نفت و گاز
حقوق انرژی 
9معارف اسلامی و حقوقحقوق خانواده
حقوق خانواده
فقه و حقوق خانواده
10حقوق ارتباطات
11حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
حقوق شرکتهای تجاری
12حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد حقوق باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 1 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)2
حقوق مدنی3
حقوق تجارت2
آیین دادرسی مدنی1
متون فقه2
جمع کل ضرایب10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 2 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)2
حقوق بین الملل عمومی3
حقوق اساسی1
حقوق سازمانهای بین المللی2
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 3 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)2
متون فقه2
حقوق جزای عمومی3
حقوق جزای اختصاصی3
آیین دادرسی کیفری2
جمع کل ضرایب12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 4 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)2
متون فقه1
حقوق بین الملل عمومی1
حقوق اداری2
حقوق اساسی2
جمع کل ضرایب8

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 5 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)2
حقوق بین الملل عمومی3
حقوق اساسی2
آیین دارسی کیفری1
حقوق سازمان های بين الملل2
جمع کل ضرایب10

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 6 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)3
حقوق مدنی3
حقوق تجارت2
متون فقه1
جمع کل ضرایب9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 7 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)3
حقوق جزای اختصاصی2
حقوق بین الملل عمومی2
حقوق اداری2
جمع کل ضرایب9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 8 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 8 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)3
حقوق مدنی2
حقوق تجارت2
حقوق بین الملل عمومی1
حقوق بین الملل خصوصی1
جمع کل ضرایب9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 9 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)2
متون فقه3
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری1
دروس تخصصی گروه حقوق خانواده3
جمع کل ضرایب9

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 10 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)2
حقوق بین الملل عمومی2
حقوق اساسی3
حقوق مدنی (تعهدات)2
حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری2
حقوق ارتباطات3
جمع کل ضرایب14

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 11 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 11 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)3
حقوق تجارت3
متون فقه1
حقوق مدنی (تعهدات)3
حقوق بین الملل خصوصی2
جمع کل ضرایب12

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 12 ارشد حقوق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 12 ارشد حقوق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب آنها در گرایشهای کد ضریب 12 ارشد حقوق 1402
متون حقوق به زبان (انگلیسی یا فرانسه)2
حقوق جزای عمومی3
متون فقه2
حقوق جزای اختصاصی3
آیین دادرسی کیفری3
جمع کل ضرایب13
1/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1430 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …