دروس و ضرایب دروس ارشد حسابداری

دروس و ضرایب دروس ارشد حسابداری
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد حسابداری

دروس و ضرایب دروس ارشد حسابداری برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1401، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

کد ضریب های کنکور ارشد حسابداری

کد ضریب های کنکور ارشد حسابداری براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد حسابداری

شماره کد ضریب عنوان رشته عنوان گرایش
1 حسابداری
2 حسابرسی
3 حسابداری مدیریت
4 حسابداری بخش عمومی

دروس و ضرایب دروس ارشد حسابداری براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد حسابداری باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد حسابداری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد حسابداری شامل جدول زیر است.

دروس ارشد حسابداری 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 1 مجموعه حسابداری
زبان عمومی و تخصصی حسابداری 2
حسابداری مالی 3
حسابداری صنعتی 2
حسابرسی 2
ریاضی و آمار 2
جمع کل ضرایب 11

دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد حسابداری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد حسابداری شامل جدول زیر است.

دروس ارشد حسابرسی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 2 مجموعه حسابداری
زبان عمومی و تخصصی حسابداری 2
حسابداری مالی 2
حسابداری صنعتی 2
حسابرسی 3
ریاضی و آمار 2
جمع کل ضرایب 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد حسابداری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد حسابداری شامل جدول زیر است.

دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

دروس ارشد حسابداری مدیریت 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 3 مجموعه حسابداری
زبان عمومی و تخصصی حسابداری 2
حسابداری مالی 2
حسابداری صنعتی 3
حسابرسی 2
ریاضی و آمار 2
جمع کل ضرایب 11

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد حسابداری

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد حسابداری شامل جدول زیر است.

دروس ارشد حسابداری بخش عمومی 1400 و ضرایب آنها در کد ضریب 4 مجموعه حسابداری
زبان عمومی و تخصصی حسابداری 2
حسابداری مالی 2
ریاضی و آمار 2
حسابرسی و حسابداری دولتی 3
اصول تنظیم و کنترل بودجه 2
جمع کل ضرایب 11

دریافت یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …