دروس و ضرایب دروس ارشد تغذیه

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تغذیه
کارشناسی ارشد تغذیه

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تغذیه

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تغذیه برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت، اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 1401، سازمان سنجش پزشکی برای هر رشته، دروس و ضرایب آن دروس را اعلام کرده است.

اگر جزء رشته ها و مدارک مجاز برای شرکت در ارشد علوم تغذیه هستید، باید دروس زیر را برای کنکور ارشد علوم تغذیه بخوانید. ضرایب دروس با همدیگر متفاوت است و باید براساس اهمیت دروس، نوع برنامه ریزی خود را مشخص کنید و دروس و منابع را اولویت بندی کنید.

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

گرایش های ارشد مجموعه علوم تغذیه

گرایش های ارشد مجموعه علوم تغذیه به شرح جدول زیر است.

گرایش های ارشد مجموعه علوم تغذیه

ارشد علوم تغذیه
ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه
ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
ارشد تغذیه بالینی
ارشد تغذیه ورزشی

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تغذیه 

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تغذیه براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تغذیه
عنوان درس ضریب
تغذیه 5
بیوشیمی 2
فیزیولوژی 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه
عنوان درس ضریب
تغذیه 5
بیوشیمی 2
فیزیولوژی 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه
عنوان درس ضریب
تغذیه 5
بیوشیمی 2
فیزیولوژی 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد تغذیه بالینی

دروس و ضرایب دروس ارشد تغذیه بالینی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد تغذیه بالینی
عنوان درس ضریب
تغذیه 5
بیوشیمی 2
فیزیولوژی 2
زبان عمومی 3

دروس و ضرایب دروس ارشد تغذیه ورزشی

دروس و ضرایب دروس ارشد تغذیه ورزشی براساس جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس ارشد تغذیه ورزشی
عنوان درس ضریب
تغذیه 5
بیوشیمی 2
فیزیولوژی 2
زبان عمومی 3

 

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …