دروس و ضرایب دروس ارشد برق

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی برق
کارشناسی ارشد

دروس و ضرایب دروس ارشد برق

دروس و ضرایب دروس ارشد برق برای شرکت در کنکور ارشد اولین مرحله از اطلاعات مورد نیاز است. در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سال 1402، سازمان سنجش برای هر رشته و گرایش ها و کدضریب های آنها، دروس و ضرایب آن دروس اعلام شده است. نکته مهم در این است که تفاوت در دروس و کد ضریب این دورس باعث می شود تا کد ضریب های متنوعی در یک رشته ایجاد شود. بنابراین اگر دروس و ضرایب این دروس در چند گرایش یکسان باشد به این معناست که تمام گرایش ها در یک کد ضریب قرار می گیرند.

کد ضریب های کنکور ارشد برق

کد ضریب های کنکور ارشد برق براساس اعلام سازمان سنجش به شرح جدول زیر است.

کد ضریب ها و گرایش های زیر مجموعه در ارشد برق

شماره کد ضریبعنوان رشتهعنوان گرایش
1

مهندسی برقمدارهای مجتمع الکترونیک
افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
سیستمهای الکترونیک دیجیتال
جنگ الکترونیک
مهندسی پدافند غیر عاملافا (استتار، فریب و اختفا)
مهندسی هسته ایکاربرد پرتوها
گداخت هسته ای
مهندسی راکتور
مهندسی پرتو پزشکی
مهندسی فتونیک
نانوفتونیک
مهندسی سیستمهای میکرو و نانوالکترومکانیک
مهندسی خودروبرق و الکترونیک خودرو
مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی
مهندسی متریونیک
2

مهندسی برقسیستم های قدرت
الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
سامانه های برقی حمل و نقل
مهندسی راه آهن برقی
مهندسی سیستم های انرژیتکنولوژی انرژی
انرژی و محیط زیست
سیستم های انرژی
مهندسی انرژی های تجدید پذیر
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان ها
3

مهندسی برقمخابرات میدان و موج
مخابرات نوری
مهندسی فناوری ماهوارهبرق-مخابرات
4مهندسی برقمخابرات سیستم
مخابرات امن و رمزنگاری
شبکه های مخابراتی
الکترواکوستیک
مهندسی صدا
مهندسی مخابرات امنیتی
5مهندسی برقکنترل
مهندسی کنترل و علائم
6

مهندسی پزشکیبیوالکتریک
مهندسی اطلاعات پزشکی
رایانش تصاویر پزشکی
مهندسی عصبی – شناختی
دكتری مستقيم علوم و مهندسی اعصاب
7مهندسی مکاترونیک
8مهندسی هوافضافناوری ماهواره
9مهندسی برقرادار
10مهندسی ورزش

دروس و ضرایب دروس ارشد برق براساس کد ضریب ها

دروس و ضرایب دروس ارشد برق باید براساس کد ضریب ها معرفی شود. بنابراین به ازای هر کد ضریب به صورت جداگانه، دروس و ضرایب دروس آن کد ضریب تعیین می شود.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد برق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد برق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 1 ارشد برق
زبان2
ریاضی3
مدار3
الکترونیک4
ماشین1
کنترل1
سیگنال2
الکترومغناطیس2
جمع کل20

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد برق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد برق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 2 ارشد برق
زبان2
ریاضی3
مدار3
الکترونیک1
ماشین4
کنترل2
سیگنال1
الکترومغناطیس1
جمع کل17

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد برق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد برق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 3 ارشد برق
درسکد ضریب 3
زبان2
ریاضی3
مدار3
الکترونیک2
ماشین1
کنترل1
سیگنال2
الکترومغناطیس4
جمع کل18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد برق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد برق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 4 ارشد برق
زبان2
ریاضی3
مدار3
الکترونیک2
ماشین1
کنترل1
سیگنال4
الکترومغناطیس2
جمع کل18

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد برق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد برق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 5 ارشد برق
زبان2
ریاضی3
مدار3
الکترونیک1
ماشین2
کنترل4
سیگنال2
الکترومغناطیس1
جمع کل19

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد برق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد برق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 6 ارشد برق
زبان2
ریاضی3
مدار3
الکترونیک3
ماشین1
کنترل4
سیگنال4
الکترومغناطیس یا مقدمه ای بر پزشکی1
جمع کل21

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 و 8 ارشد برق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 و 8 ارشد برق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 7 و 8 ارشد برق
درسکد ضریب 7کد ضریب 8
زبان22
ریاضی33
مدار33
الکترونیک42
ماشین41
کنترل42
سیگنال11
الکترومغناطیس14
جمع کل2218

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد برق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد برق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 9 ارشد برق
زبان2
ریاضی4
مدار3
الکترونیک3
سیگنال4
الکترومغناطیس یا مقدمه ای بر پزشکی4
جمع کل20

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد برق

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد برق شامل جدول زیر است.

دروس و ضرایب دروس کد ضریب 10 ارشد برق
زبان2
ریاضی3
مدار3
الکترونیک3
ماشین1
کنترل4
سیگنال4
الکترومغناطیس یا مقدمه ای بر پزشکی1
جمع کل21
3/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …