انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402

انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت 1402 آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه ها، پیچیده و پر نکته است، تلاش کرده ایم تا برای شما یک راهنمای جامع و کامل از انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت آماده کنیم.

مهم ترین نکات انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402

مهم ترین نکات در انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402 شامل موارد زیر است:

 • در انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت، رتبه شما در سهمیه آزاد، شاخص تعیین کننده قبولی شماست و رتبه بدون سهمیه ارزش زیادی در انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت ندارد و صرفاً جهت اطلاع شخص شماست.
 • شما به عنوان داوطلب ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402 باید بدانید که مجاز شدن برای انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت به هیچ وجه به منزله قبولی نهایی شما نخواهد بود.
 • تعداد ظرفیت پذیرش ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت، هزگز به این معنا نیست که شما با رتبه ای کمتر از تعداد ظرفیت پذیرش سال 1402، صد در صد قبول هستید و بستگی به اولویت بندی شما در فرم انتخاب رشته دارد.
 • اگر رتبه شما در سهمیه تان بیشتر از تعداد ظرفیت پذیرش کلی ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت باشد، هرگز به معنای عدم قبولی صد در صد شما نیست و بستگی به اولویت بندی رتبه های بهتر از شما دارد.

اصول انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402

اصول انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402 عبارتند از:

 • تحلیل کارنامه و درک اطلاعات مندرج در آن
 • سهمیه ای که در کنکور ارشد بهداشت در آن ثبت نام کرده اید
 • استفاده از رتبه در سهمیه و درک رتبه بدون سهمیه
 • تفاوت سهمیه ها و جابجایی شانس های قبولی براساس قوانین سهمیه ها به خصوص سهمیه ایثارگران (5 درصد و 25 درصد)

برای درک عمومی و کلیت قوانین ثابت انتخاب رشته در سایت سنجش پزشکی بر روی لینک پایین کلیک کنید.

انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 1402

ظرفیت پذیرش ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402-1401

برای انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت، باید بدانید که ظرفیت های پذیرش به چه ترتیب خواهد بود. در جدول زیر تعداد کل ظرفیت پذیرش ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402-1401 در دوره های مختلف آورده شده است.

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402-1401 در دوره های روزانه

14

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402-1401 در دوره های شهریه پرداز

3

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402-1401 در دوره های آزاد

10

جمع کل ظرفیت پذیرش ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402-1401

27

تعداد انتخاب های ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402 در انتخاب رشته

داوطلبان ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت برای انتخاب رشته ارشد 1402 وزارت بهداشت به تعداد کل دانشگاه ها و دوره های دفترچه انتخاب رشته، می توانند در فرم آنلاین انتخاب رشته سایت سنجش پزشکی، انتخاب داشته باشند.

تعداد انتخاب های رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402-1401

تعداد انتخاب های روزانه

4

تعداد انتخاب های شهریه پرداز

3

تعداد انتخاب های دانشگاه آزاد

1

تعداد کل انتخاب های ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت سال 1402-1401

8

جزئیات دقیق ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت به تفکیک دانشگاه و دوره تحصیلی در مطلب زیر برای شما قرار داده شده است.

دانشگاه های پذیرنده ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402

شانس قبولی ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402

شانس قبولی در ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402 را می توان براساس ظرفیت های پذیرش و قبولی های سال 1401 ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت، تخمین زد. برای این تخمین توجه داشته باشید که تغییرات در ظرفیت های پذیرش و همچنین تعداد شرکت کنندگان ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت در سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، می توانند در تخمین های قبولی امسال براساس قبولی های سال گذشته، خطای فاحشی ایجاد کند.

احتمال قبولی ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402 در سهمیه آزاد و ایثارگران

احتمال قبولی داوطلبان سهمیه های ایثارگران در ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402، به رتبه در سهمیه بستگی دارد و قبولی های سال گذشته در هر سهمیه است که مهم می باشد. به عنوان مثال ممکن است سال گذشته رتبه 2 در سهمیه آزاد ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت، در دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شده باشد. این به این معنا نیست که رتبه 2 سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز می تواند در دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شود.

هر سهمیه ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت باید به صورت جداگانه تحلیل شود. ظرفیت های پذیرش بر روی قبولی های نهایی ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت سال 1402 تاثیرگذار است. دلیل این امر این است که برای سهمیه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگران، مبتنی بر ظرفیت پذیرش، تعداد نفرات پذیرفته شده تعیین می شود.

مثلا اگر دانشگاه تهران 20 نفر دانشجوی ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت در سال 1402 بپذیرد، از این 20 نفر، 5 نفر سهمیه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران است. 1 نفر هم سهم سهمیه 5 درصد ایثارگران خواهد بود. پس در مجموع 6 نفر متعلق می شود به این سهمیه های ایثارگران و 14 نفر باقیمانده متعلق است به سهمیه آزاد.

بهتر است برای درک قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای ارشد 1402، به این مطلب مراجعه کنید.

قوانین سهمیه های ایثارگران در کنکورهای کارشناسی ارشد

اولویت بندی انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402

اولویت بندی انتخاب رشته به این معناست که شما دانشگاه های ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402 را چگونه در فرم انتخاب رشته خود بچینید. کدام دانشگاه ها را حذف کنید و کدام دانشگاه ها را بالاتر از دیگر دانشگاه ها قرار دهید.

اولویت بندی دانشگاه های ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402، پس از اطلاع از شانس قبولی، مهم ترین فاکتور در انتخاب رشته می باشد. شما باید به گونه ای انتخاب رشته خود را اولویت بندی کنید که متناسب با رتبه شما در سهمیه، علاقه مندی، شهریه ها، محل سکونت و همچنین هدف های آتی شما باشد. توجه داشته باشید که شرایط شخصی شما می تواند اولویت بندی انتخاب رشته شما در ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت سال 1402 را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

در انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت سال 1402، دو نوع دوره وجود دارد: دوره های روزانه و رایگان و دوره های شهریه پرداز یا همان بین الملل. باید بدانید که با توجه به شرایط شخصی شماست که می توان تعیین کرد که آیا دوره های شهریه پرداز دانشگاه های معتبر باید در اولویت های بالا قرار بگیرند یا دوره های روزانه دانشگاه های درجه یک و دو و سه شهرستان ها. در مدرک دوره های شهریه پرداز، عنوان شهریه پرداز قید می شود.

شهریه ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402

شهریه تحصیل در دوره های شهریه پرداز ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402، به میزان اعتبار و رتبه دانشگاه علوم پزشکی بستگی دارد. هر چقدر دانشگاه علوم پزشکی پذیرنده در ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت، معتبرتر باشد میزان شهریه آن بیشتر خواهد بود. در نهایت میزان حداقل و حداکثر شهریه تحصیل در ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت سال 1402 از قرار زیر است.

شهریه های ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت در سال 1402

حداقل شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت

8،500،000 تومان

حداکثر شهریه تحصیل در دوره شهریه پرداز ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت

12،000،000 تومان

نرم افزار انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402

نرم افزار انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت 1402، توسط تیم تخصصی مرکز مشاوران تحصیلی، براساس فاکتورهای زیر، دقیق ترین و بهترین انتخاب رشته را برای شما انجام می دهند:

 1. انتخاب رشته براساس تحلیل دقیق رتبه شما در سهمیه
 2. تعیین شانس های قبولی ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت بر مبنای قبولی های سال های گذشته
 3. بررسی شانس قبولی شما در ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت بر مبنای تغییرات ظرفیت های پذیرش سال 1402
 4. تعیین شانس قبوای براساس نوع سهمیه های ایثارگران
 5. اولویت بندی انتخاب رشته ارشد صنایع غذایی وزارت بهداشت براساس شانس قبولی، کیفیت دانشگاه، امکان ادامه تحصیل در دکترا و امکان اپلای کردن
به این مطلب امتیاز دهید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد مامایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد مامایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد مامایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مامایی مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403

دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد تغذیه 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد تغذیه 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد تغذیه مربوط به سال 1404-1403، کلید سوالات را منتشر می کند. …

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403
دفترچه سوالات کنکور ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت محیط 1404-1403 سنجش پزشکی براساس نوع دفترچه سوالات کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربوط به سال 1404-1403، کلید …