انتخاب رشته مجازی ارشد با قوانین سازمان سنجش
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته مجازی ارشد با قوانین سازمان سنجش

قوانین سازمان سنجش در انتخاب رشته ارشد۱۴۰۰ قوانین سازمان سنجش در انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ براساس یک سری فرمول و استاندارد طراحی شده است. وجود سهمیه های مختلف برای داوطلبان کنکور ارشد، باعث می شوذ تا این فرمول ها پیچیدگی خاصی پیدا کنند. اصلی ترین قانون انتخاب رشته ارشد سنجش …

نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد

نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد ۱۴۰۰ نرم افزار انتخاب رشته مجازی ارشد ۱۴۰۰ مشاوران تحصیلی، نرم افزاریست که در زمان انتخاب رشته ارشد، داوطلبان این کنکور می توانند برای تعیین شانس های قبولی خود و همینطور اولویت بندی نهایی از آن استفاده نمایند. در نهایت با این نرم افزار …

قوانین انتخاب رشته ارشد مطالعات زنان 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

قوانین انتخاب رشته ارشد مطالعات زنان 1401

انتخاب رشته ارشد مطالعات زنان 1401 انتخاب رشته ارشد مطالعات زنان 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد مطالعات زنان از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 ظرفیت پذیرش ارشد مطالعات زنان در دانشگاه های مختلف در گرایش های …

قوانین انتخاب رشته ارشد باستان شناسی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

قوانین انتخاب رشته ارشد باستان شناسی 1401

انتخاب رشته ارشد باستان شناسی 1401 انتخاب رشته ارشد باستان شناسی 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد باستان شناسی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 ظرفیت پذیرش ارشد باستان شناسی در دانشگاه های مختلف در گرایش های …

قوانین انتخاب رشته ارشد مطالعات جهان 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

قوانین انتخاب رشته ارشد مطالعات جهان 1401

انتخاب رشته ارشد مطالعات جهان 1401 انتخاب رشته ارشد مطالعات جهان 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد مطالعات جهان از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 ظرفیت پذیرش ارشد مطالعات جهان در دانشگاه های مختلف در گرایش های …

انتخاب رشته ارشد 99 در رشته های گروه فنی و مهندسی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد 99 – فنی و مهندسی

انتخاب رشته ارشد 99 در رشته های گروه فنی و مهندسی انتخاب رشته ارشد، بعد از انتخاب رشته کنکور سراسری، مهم ترین انتخاب رشته کنکور در ایران به حساب می آید. تعداد داوطلبانی که در کنکور ارشد 99 در گروه های فنی و مهندسی براساس دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد …

قوانین انتخاب رشته ارشد مشاوره 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
9

قوانین انتخاب رشته ارشد مشاوره 1401

انتخاب رشته ارشد مشاوره 1401 انتخاب رشته ارشد مشاوره 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد مشاوره از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 ظرفیت پذیرش ارشد مشاوره در دانشگاه های مختلف در گرایش های مختلف و یا کد …

قوانین انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
12

قوانین انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی 1401

انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی 1401 انتخاب رشته ارشد تربیت بدنی 1401، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 ظرفیت پذیرش ارشد تربیت بدنی در دانشگاه های مختلف در گرایش های …

انتخاب رشته ارشد 99 ویژه رشته های علوم انسانی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
4

انتخاب رشته ارشد 99 – علوم انسانی

انتخاب رشته ارشد 99 در رشته های گروه علوم انسانی انتخاب رشته ارشد، بعد از انتخاب رشته کنکور سراسری، مهم ترین انتخاب رشته کنکور در ایران به حساب می آید. بیشترین تعداد داوطلب در کنکور ارشد 99، مثل چند سال گذشته مخصوص رشته های گروه علوم انسانی می باشد. تعداد …