#2583
سحر
میهمان

سلام ، سوالات فیزیک هم سخت تر بوده؟؟کیهانشناسی شریف و بهشای یا ذرات اصفهان تو چه رنج رتبه میشه اورد ؟