#2581
نامدار
میهمان

سلام و خداقوت
درصد دروس:
زبان : 47 درصد
ریاضی : 0 درصد
شیمی مواد غذایی : 37 درصد
میکروبیولوژی: 25 درصد
تکنولوژی : 14 درصد
اصول طراحی: 28 درصد
رتبه من چقدر میشه