#1457

لطفا معدلتون رو هم بگید. بدون معدل نمیشه تخمین دقیق رو انجام داد.
اگر فرض کنیم معدلتون 15 باشه با این درصدها رتبه ارشد حسابداری شما تو کنکور 99 و گرایش حسابداری میشه بین 40 تا 60
موفق باشید