منابع ارشد مدیریت منابع انسانی
کارشناسی ارشد
11

منابع ارشد مدیریت منابع انسانی – بهترین منابع 1402

منابع ارشد مدیریت منابع انسانی 1402 ارشد مدیریت منابع انسانی، یکی از رشته های کم پذیرش در ارشد مجموعه مدیریت است. سالیانه بعضی از داوطلبان ارشد مدیریت، رشته منابع انسانی را به عنوان رشته اصلی خود انتخاب می کنند. بنابراین اهمیت پیدا کردن و خواندن منابعی که بتوانند داوطلب ارشد …

منابع ارشد مدیریت کارآفرینی
کارشناسی ارشد
15

منابع ارشد مدیریت کارآفرینی – بهترین منابع 1402

منابع ارشد مدیریت کارآفرینی 1402 ارشد مدیریت کارآفرینی، یکی از رشته های به تازگی محبوب شده در ارشد مجموعه مدیریت است. به خصوص جاماندگان از مدیریت کسب و کار یا همان MBA، سالیانه تعداد زیادی از داوطلبان ارشد مدیریت، رشته کارآفرینی را به عنوان رشته اصلی خود انتخاب می کنند. …

منابع ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی
کارشناسی ارشد
12

منابع ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی – بهترین های 1402

منابع ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی 1402 ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی، دو رشته از رشته های ارشد مجموعه مدیریت است. سالیانه بعضی از داوطلبان ارشد مدیریت، رشته صنعتی و یا تکنولوژی را به عنوان رشته اصلی خود انتخاب می کنند و عملاً یکی از پر رقابت ترین رشته های …

منابع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد
14

منابع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – بهترین منابع 1402

منابع ارشد مدیریت فناوری اطلاعات 1402 ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، یکی از رشته های ارشد مجموعه مدیریت است. سالیانه بعضی از داوطلبان ارشد مدیریت، رشته فناوری اطلاعات را به عنوان رشته اصلی خود انتخاب می کنند و عملاً یکی از  پر رقابت ترین رشته های کنکور ارشد به حساب می …

منابع ارشد مدیریت مالی
کارشناسی ارشد
14

منابع ارشد مدیریت مالی – بهترین منابع 1402

منابع ارشد مدیریت مالی 1402 ارشد مدیریت مالی، یکی از رشته های ارشد مجموعه مدیریت است. سالیانه بعضی از داوطلبان ارشد مدیریت، رشته مالی را به عنوان رشته اصلی خود انتخاب می کنند و عملاً یکی از  پر رقابت ترین رشته های کنکور ارشد به حساب می آید. بنابراین اهمیت …

منابع ارشد مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد
14

منابع ارشد مدیریت دولتی – بهترین منابع 1402

منابع ارشد مدیریت دولتی 1402 ارشد مدیریت دولتی، یکی از رشته های ارشد مجموعه مدیریت است. سالیانه بعضی از داوطلبان ارشد مدیریت، رشته دولتی را به عنوان رشته اصلی خود انتخاب می کنند و عملاً یکی از  پر رقابت ترین رشته های کنکور ارشد به حساب می آید. بنابراین اهمیت …

منابع ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد
15

منابع ارشد مدیریت بازرگانی – بهترین منابع 1402

منابع ارشد مدیریت بازرگانی 1402 ارشد مدیریت بازرگانی، مهم ترین رشته در ارشد مجموعه مدیریت است. سالیانه تعداد زیادی از داوطلبان ارشد مدیریت، رشته بازرگانی را به عنوان رشته اصلی خود انتخاب می کنند و عملاً یکی از پر طرفدارترین و پر رقابت ترین رشته های کنکور ارشد به حساب …

دانلود دفترچه های سوالات کنکورهای ارشد

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1401

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1401 از طریق لینک زیر، سوالات ارشد مدیریت 1402-1401 را دانلود نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1402-1401 پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1402-1401 برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار تخمین رتبه ارشد …

رتبه بندی دانشگاه ها و اولویت بندی در ارشد مدیریت بحران
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

اولویت بندی دانشگاه ها در ارشد مدیریت بحران

رتبه بندی دانشگاه ها و اولویت بندی در ارشد مدیریت بحران رتبه بندی دانشگاه های ایران در زمان انتخاب رشته ارشد مدیریت بحران بسیار مهم می شود. معنای دیگر رتبه بندی دانشگاه ها در مقطع ارشد رشته مدیریت بحران، اولویت بندی در انتخاب رشته ارشد مدیریت بحران است. رتبه بندی …