تخمین رتبه ارشد هوافضا 1401
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد هوافضا 1401

تخمین رتبه ارشد مهندسی هوافضا 1401 تخمین رتبه ارشد مهندسی هوافضا سال 1401، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام …