شانس قبولی ارشد 99 با سوابق تحصیلی
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
8

شانس قبولی ارشد 99 با سوابق تحصیلی

شانس قبولی ارشد با سوابق تحصیلی و معدل کارشناسی شانس قبولی ارشد با سوابق تحصیلی و معدل کارشناسی، امسال برای اولین بار به عنوان سوال همه داوطلبان کارشناسی ارشد شده است. در سال 99، اولین بار انتخاب رشته بدون کنکور ارشد و آن هم فقط با معدل دوره کارشناسی توسط …

معدل تراز شده کارشناسی
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
16

معدل تراز شده کارشناسی

معدل تراز شده معدل تراز شده که اولین بار توسط سازمان سنجش و در دفترچه انتخاب رشته با سوابق تحصیلی (معدل) کارشناسی ارشد 99 اعلام شده است، برای بسیاری معنا و مفهومی تعریف شده ندارد. معدل تراز شده یعنی معدلی که به عنوان شاخص نمره کل یا همان تراز تعریف …

رشته های بدون کنکور هنر 99
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
10

بهترین رشته های بدون کنکور هنر 99

رشته های بدون کنکور هنر 99 بهترین رشته های هنر بدون کنکور در سال 99 را زمانی می توانیم بشناسیم که بدانیم کلاً چه رشته هایی از گروه هنر در سال 99، بدون کنکور پذیرش دارند. شما باید براساس شناخت از رشته های بدون کنکور 99، در مهلت انتخاب رشته …

بهترین رشته های بدون کنکور انسانی 99
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
8

بهترین رشته های بدون کنکور انسانی 99

رشته های بدون کنکور انسانی 99 بهترین رشته های انسانی بدون کنکور در سال 99 را زمانی می توانیم بشناسیم که بدانیم کلاً چه رشته هایی از گروه انسانی در سال 99، بدون کنکور پذیرش دارند. شما باید براساس شناخت از رشته های بدون کنکور 99، در مهلت انتخاب رشته …

دانلود دفترچه انتخاب رشته سوابق تحصیلی 99
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
4

دانلود دفترچه انتخاب رشته سوابق تحصیلی ارشد 99

دانلود دفترچه انتخاب رشته سوابق تحصیلی 99 در اینجا می توانید دفترچه های انتخاب رشته های با سوابق تحصیلی و براساس معدل را دانلود کنید. انتخاب رشته سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد 99 انتخاب رشته سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد سال 99 از تاریخ 25 آذر تا 30 آذر 99 در سایت …

بهترین رشته های بدون کنکور ریاضی 99
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
24

بهترین رشته های بدون کنکور ریاضی 99

رشته های بدون کنکور ریاضی 99 بهترین رشته های ریاضی بدون کنکور در سال 99 را زمانی می توانیم بشناسیم که بدانیم کلاً چه رشته هایی از گروه ریاضی در سال 99، بدون کنکور پذیرش دارند. شما باید براساس شناخت از رشته های بدون کنکور 99، در مهلت انتخاب رشته …

بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
22

بهترین رشته های بدون کنکور تجربی 99

رشته های بدون کنکور تجربی 99 بهترین رشته های تجربی بدون کنکور در سال 99 را زمانی می توانیم بشناسیم که بدانیم کلاً چه رشته هایی از گروه تجربی در سال 99، بدون کنکور پذیرش دارند. شما باید براساس شناخت از رشته های بدون کنکور 99، در مهلت انتخاب رشته …

مهلت انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی 99
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
6

مهلت انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی ارشد 99

مهلت انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد 99 مهلت انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی ارشد سال 99، براساس اعلام در دفترچه انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد 99 منتشر شده در سازمان سنجش از 25 آذر ماه (99/9/25) تا 30 آذر ماه (99/9/30) است. انتخاب رشته صرفاً …

انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی 99
انتخاب رشته صرفاً براساس سوابق تحصیلی
6

انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی 99

انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی 99 اگر برای انتخاب رشته سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد 99 که برای اولین بار در کشور برگزار می شود وارد این صفحه شده اید، لطفا از طریق لینک زیر به مطلب تخصصی و اختصاصی انتخاب رشته سوابق تحصیلی و براساس معدل کارشناسی برای دوره کارشناسی …