دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

نرم افزارهای خاص مشاوران تحصیلی

مشاوران تحصیلی علاوه بر اینکه یک مرکز با مشاوران تخصصی است که تقریباً تمامی رشته های کنکور سراسری، کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد وزارت بهداشت و مقاطع دکتری وزارت علوم و وزارت بهداشت خدمات مشاوره ارائه می دهد، بلکه یک مرکز کاملاً مبتنی بر تکنولوژی های روز دنیاست. نرم افزار های تخمین رتبه و انتخاب رشته مشاوران تحصیلی به تدریج در حال تکمیل شدن هستند و با دقت و صحتی بسیار بالا خدمات مشاوره ای خود را به داوطلبان کنکورهای مختلف ارائه می دهند.

نرم افزارهای کارشناسی ارشد

نرم افزار های کارشناسی ارشد مشاوران تحصیلی در حال حاضر شامل موارد زیر است.

نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد

نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت