مشاوره تخصصی و برنامه ریزی کنکور سراسری

منابع

معرفی بهترین منابع براساس شرایط و هدف داوطلب توسط مشاور تخصصی

مشاور مستقل و تخصصی

مشاور رتبه برتر بدون وابستگی به هیچ موسسه و انتشاراتی کتاب های کنکوری

سطح علمی

ارزیابی سطح علمی داوطلب برای تعیین منابع و ریختن طرح اولیه برنامه ریزی تا کنکور

مشاوره انگیزشی

مشاور رتبه برتر مسلط به مشاوره های انگیزشی و روانشناسی

شیوه مطالعه

آنالیز روش یادگیری و مطالعه داوطلب و بهینه سازی شیوه مطالعه و یادگیری

مشاوره آنلاین

امکان ارتباط آنلاین با مشاور تا روز کنکور

برنامه ریزی اختصاصی

برنامه ریزی روزانه و هفتگی متناسب با سطح علمی، منابع و هدف قبولی داوطلب

برنامه ریزی منعطف

برنامه ریزی های جبرانی برای عقب افتادن های داوطلب از برنامه ریزی اختصاصی

طرح های مشاوره تخصصی و برنامه ریزی اختصاصی کنکور سراسری

برای مشاهده طرح های مشاوره تخصصی و برنامه ریزی اختصاصی، روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید