تالارهای گفتگو و فروم های کارشناسی ارشد

ورود به فروم و تالار گفتگوهای کنکور ارشد از طریق لینک های زیر امکان پذیر است. با کلیک بر روی کارشناسی ارشد خود به صفحه اختصاصی فروم و تالار گفتگوی ارشد رشته خود بروید و در بحث ها و تبادل نظرها با سایر داوطلبان رشته خود در کارشناسی ارشد، شرکت کنید.

برای انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰

ویژگی های فروم ها و تالارهای گفتگوی مشاوران تحصیلی

یکی از مهم ترین ویژگی های فروم ها و تالارهای گفتگوی مرکز مشاوران تحصیلی در این است که، علاوه بر اینکه می توانید با هم رشته ای های خود بحث و تبادل نظر کنید، می توانید از راهنمایی ها و مشاوره های رایگان مدیران اختصاص فروم ها که همگی مشاوران تخصص همان رشته هستند استفاده کنید.

اصلی ترین ویژگی های فروم های ما در کارشناسی ارشد این است که توسط برترین مشاوران تخصص رشته های کنکور ارشد مدیریت می شود.

لیست فروم ها و تالارهای گفتگوی کنکور ارشد

رشته های کارشناسی ارشد، در 6 گروه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی طبقه بندی می شودند. فروم های ارشد مرکز مشاوران تحصیلی نیز رشته های مختلف هر گروه را بر مبنای دفترچه کارشناسی ارشد دسته بندی کرده است.

برای انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰

فروم کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی

کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی در رشته های زیر برای بحث و تبادل نظر و راهنمایی و مشاوره توسط مشاوران تخصصی همان رشته، فروم و تالار گفتگو دارند.

حسابداری، مدیریت، حقوق، روانشناسی، زبان انگلیسی، مشاوره، علوم تربیتی، اقتصاد، تربیت بدنی (علوم ورزشی)، علوم سیاسی، مدیریت کسب و کار (MBA)

[maxbutton id=”65″ ]

فروم کارشناسی ارشد رشته های فنی و مهندسی

لیست فروم های کارشناسی ارشد فنی و مهندسی، شامل رشته های زیر است:

کامپیوتر، صنایع، عمران، مکانیک، برق، مهندسی شیمی، مواد و متالورژی، نقشه برداری، معدن

[maxbutton id=”63″ ]

فروم کارشناسی ارشد رشته های علوم پایه

لیست فروم های کارشناسی ارشد علوم پایه، شامل رشته های زیر است:

زیست شناسی سلولی و مولکولی، شیمی، ریاضی، فیزیک، آمار، زمین شناسی

[maxbutton id=”45″ ]

فروم کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی

لیست فروم های کارشناسی ارشد گروه مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته های زیر است:

صنایع غذایی، زراعت و اصلاح نباتات، علوم دام و طیور

[maxbutton id=”64″ ]

فروم کارشناسی ارشد رشته های هنر

لیست فروم های کارشناسی ارشد هنر، شامل رشته های زیر است:

معماری

[maxbutton id=”68″ ]

برای انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰ از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد ۱۴۰۰

فروم کارشناسی ارشد رشته های دامپزشکی

لیست فروم های کارشناسی ارشد دامپزشکی، شامل رشته های زیر است:

بیوشیمی بالینی

[maxbutton id=”69″ ]

فروم کارشناسی ارشد رشته های وزارت بهداشت

لیست دپارتمان های تخصصی در فروم های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، شامل رشته های زیر است:

پرستاری، بیوشیمی بالینی، بیوتکنولوژی پزشکی، ژنتیک پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، هماتولوژی (خون شناسی)، میکروب شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، تغذیه، مامایی، روانشناسی بالینی وزارت بهداشت، بهداشت محیط، فیزیک پزشکی، فیزیوتراپی، سم شناسی پزشکی، شیمی دارویی وزارت بهداشت، آمار زیستی، اقتصاد بهداشت، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، آموزش هوشبری، اتاق عمل، اپیدمیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مهندسی پزشکی (زیست مواد)، تصویربرداری پزشکی، گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیولوژی پزشکی، پدافند غیر عامل در نظام سلامت، بهداشت و ایمنی مواد عذایی، علوم و صنایع غذایی وزارت بهداشت، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، تاریخ پزشکی، کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی ها

[maxbutton id=”134″ ]