فروم ها، انجمن ها و گروه های کنکوری

مرکز مشاوران تحصیلی با تکیه بر متخصصان و مشاوران خود، گروه های کنکوری را در وب سایت خود، راه اندازی کرده است. این گروه های کنکوری در قالب فروم و انجمن ها ایجاد شده است که داوطلبان کنکوری می توانند به بحث و تبادل نظر با یکدیگر بپردازند. مدیران هر کدام از انجمن ها و گروه ها، مشاوران بسیار حرفه ای و با سابقه مرکز مشاوران تحصیلی هستند. علت اینکه هر کدام از فروم ها و گروه های کنکوری توسط مشاوران تخصصی این است که داوطلبان علاوه بر بحث و گفتگو و تبادل نظر، امکان پرسیدن سوال های خود را نیز داشته باشند و به نوعی از یک مشاوره کوتاه رایگان هم بهره مند شوند.

گروه ها، انجمن ها و فروم های کنکوری که در حال حاضر توسط مشاوران متخصص و با تجربه راه اندازی و مدیریت می شود، موارد زیر هستند: 

گروه ها، فروم ها و انجمن های کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم

کنکور ارشد وزارت علوم، با نزدیک به 600 هزار نفر داوطلب و 170 رشته و چیزی در حدود 750 گرایش، نیازمند فضایی اختصاصی برای شرکت کنندگان کنکور ارشد است. فروم ها و گروه های کنکوری مرکز مشاوران تحصیلی براساس کنکور 1400 مدیریت خواهند شد. در بسیار از رشته های اصلی کنکور ارشد 1400، فروم ها و گروه های کنکوری در سایت مشاوران تحصیلی تشکیل شده است. از طریق لینک زیر وارد فروم ها، انجمن ها و گروه های کنکور ارشد 1400 بشوید و سپس براساس رشته خودتان، انجمن و گروه مربوطه را پیدا کنید.

فروم ها و گروه های کنکور ارشد

گروه ها، فروم ها و انجمن های کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

در مورد کنکور ارشد وزارت بهداشت، وجود بسترهای رایگان گفتگو و مشاوره بسیار کمتر از کارشناسی ارشد وزارت علوم است. البته حدود 85 هزار داوطلب شرکت کننده در آزمون ارشد وزارت بهداشت، چنین اختلافی بین ارشد وزارت علوم و ارشد وزارت بهداشت، منطقی به نظر می رسد.

با توجه به تغییرات زیاد کنکور ارشد وزارت بهداشت در انواع رشته ها، باید اطلاعات به روزرسانی شده در این فروم ها و گروه های کنکوری ارشد وزارت بهداشت در اختیار شرکت کنندگان این آزمون قرار بگیرد. در نتیجه کلیه فروم های ارشد وزارت بهداشت مبتنی بر کنکور 1400 است. از طریق لینک زیر وارد گروه ها و فروم های گفتگو تبادل نظر و پرسش سوالات از مشاوران متخصص رشته های مختلف وزارت بهداشت شوید.

فروم ها و گروه های کنکور ارشد وزارت بهداشت

گروه ها، فروم ها و انجمن های کنکور دکتری تخصصی وزارت علوم

در حوزه کنکور دکتری وزارت علوم، تعداد کسانی که بتوانند توان مشاوره کاملا حرفه ای را داشته باشند، بسیار کم است. با توجه به وجود چنین محدودیتی، دپارتمان های هر کدام از رشته ها با کسانی که در حال حاضر دانشجو و یا فارغ التحصیل مقطع دکتری هستند، راه اندازی شد تا داوطلبان دکتری بتوانند به بحث و گفتگو و کمک از مشاوران تخصصی کنکور دکتری، بپردازند.

فروم ها و گروه های کنکور دکتری