رتبه های قبولی ارشد عمران 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
4

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مهندسی عمران 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی عمران 1402-1401

 محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد مهندسی عمران 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد مهندسی عمران در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1402 نسبت به محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مهندسی عمران 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 مهندسی عمران، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مهندسی عمران ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مهندسی عمران براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 1 کد ضریب داشتیم.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1401 در کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی عمران 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته مهندسی عمران بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی عمران را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1402-1401: کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

رتبه قبولیمحل قبولی
9ارشد عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
38ارشد عمران – حمل و نقل – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
55ارشد عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
97ارشد عمران – محیط زیست – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد عمران 1402

207ارشد عمران – حمل و نقل – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
264ارشد عمران – راه و ترابری – دانشگاه تهران – نوبت دوم
303ارشد عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
385ارشد عمران – زلزله – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
393ارشد عمران – مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب – دانشگاه تهران – روزانه
466ارشد عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
555ارشد عمران – سازه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
621ارشد عمران – راه و ترابری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
687ارشد عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
731ارشد عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
887ارشد عمران – زلزله – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد عمران 1402

1044ارشد عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1065ارشد عمران – محیط زیست – دانشگاه اصفهان – روزانه
1091ارشد عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه تبریز – روزانه
1426ارشد عمران – سازه – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
1711ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
1936ارشد عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران – روزانه
2009ارشد عمران – زلزله – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
2110ارشد عمران – سازه – دانشگاه سمنان – روزانه
2319ارشد عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه یزد – روزانه
2442ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
2536ارشد عمران – حمل و نقل – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
2626ارشد عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج – پیام نور
2644ارشد عمران – سازه – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد عمران 1402

2788ارشد عمران – زلزله – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – روزانه
2974ارشد عمران – محیط زیست – دانشگاه ارومیه – روزانه
3015ارشد عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه یزد – روزانه
3215ارشد عمران – زلزله – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
3398ارشد عمران – راه و ترابری – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
3748ارشد عمران – سازه – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
3936ارشد عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه گلستان – گرگان – نوبت دوم
4026ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
4485ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
4533ارشد عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
4736ارشد عمران – محیط زیست – دانشگاه بیرجند – روزانه
5066ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه زنجان – نوبت دوم
5542ارشد عمران – زلزله – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
5876ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان – نوبت دوم
6093ارشد عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد عمران 1402

6125ارشد عمران – سازه – دانشگاه صنعتی قوچان – نوبت دوم
6725ارشد عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار – نوبت دوم
8264ارشد عمران – ژئوتکنیک – موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز – غیرانتفاعی
8453ارشد عمران – حمل و نقل – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل – غیرانتفاعی
8496ارشد عمران – زلزله – موسسه غیرانتفاعی رشد دانش – سمنان – غیرانتفاعی
7489ارشد عمران – سازه – دانشگاه رازی – کرمانشاه – پردیس خودگردان
8856ارشد عمران – مدیریت ساخت – موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس – غیرانتفاعی
8936ارشد عمران – محیط زیست – موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه – همدان – غیرانتفاعی
9125ارشد عمران – مدیریت ساخت – موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری – غیرانتفاعی
9276ارشد عمران – راه و ترابری – دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد – غیرانتفاعی
9457ارشد عمران – سازه – موسسه غیرانتفاعی لیان – بوشهر – غیرانتفاعی
9608ارشد عمران – ژئوتکنیک – موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان – غیرانتفاعی
9693ارشد عمران – راه و ترابری – موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه – همدان – غیرانتفاعی
9702ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – موسسه غیرانتفاعی رحمان – رامسر – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد عمران 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1400 در کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی عمران 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مهندسی عمران بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی عمران را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401-1400: کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
12مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه تهران – روزانه
48مهندسی عمران – حمل و نقل – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
77مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه تهران – روزانه
119مهندسی عمران – محیط زیست – دانشگاه تهران – روزانه
176مهندسی عمران – حمل و نقل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
190مهندسی عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
225مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
288مهندسی عمران – سازه – دانشگاه تهران – نوبت دوم
344مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
501مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
577مهندسی عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
629مهندسی عمران – زلزله – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – روزانه
817مهندسی عمران – محیط زیست – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
946مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
1005مهندسی عمران – سازه – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1058مهندسی عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
1197مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه شیراز – روزانه
1355مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
1412مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) – نوبت دوم
1588مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه تبریز – روزانه
1709مهندسی عمران – سازه – دانشگاه یزد – روزانه
1890مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
1989مهندسی عمران – سازه – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
2250مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
2441مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
2478مهندسی عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
2650مهندسی عمران – سازه – دانشگاه یزد – نوبت دوم
2699مهندسی عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
2873مهندسی عمران – حمل و نقل – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
3102مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
3250مهندسی عمران – سازه – دانشگاه صنعتی ارومیه – روزانه
3644مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – مجازی
3800مهندسی عمران – سازه – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
4007مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – نوبت دوم
4150مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
4803مهندسی عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول – روزانه
5098مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
5224مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
5883مهندسی عمران – سازه – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال – پیام نور
6691مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
8099مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
9522مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
9898مهندسی عمران – مدیریت ساخت – موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور – غیرانتفاعی
10111مهندسی عمران – سازه – موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین – تهران – غیرانتفاعی
10272مهندسی عمران – سازه – دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور – غیرانتفاعی
10308مهندسی عمران – سازه – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – همدان – غیرانتفاعی
10396مهندسی عمران – راه و ترابری – موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد – غیرانتفاعی
10404مهندسی عمران – محیط زیست – موسسه غیرانتفاعی صائب – ابهر – غیرانتفاعی

آمار رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 99 در کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی عمران 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مهندسی عمران بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی عمران را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1400-99: کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

رتبه قبولیرشته و محل قبولی
13مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه تهران – روزانه
60مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
94مهندسی عمران – زلزله دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
155مهندسی عمران – سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
229مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
310مهندسی عمران – سازه دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم
381مهندسی عمران – مدیریت منابع اب دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
462مهندسی عمران – حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
576مهندسی عمران – زلزله دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
727مهندسی عمران – سازه دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
871مهندسی عمران – سازه دانشگاه تبریز – روزانه
931مهندسی عمران – زلزله دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم 
1067مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه 
1269مهندسی عمران – سازه دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – نوبت دوم
1507مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1748مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه
1754مهندسی عمران – سازه دانشگاه شهرکرد – روزانه 
1946مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه بوعلی سینا همدان – روزانه
2059مهندسی عمران – راه و ترابری دانشگاه یزد – نوبت دوم
2584مهندسی عمران – سازه دانشگاه گلستان – نوبت دوم
2761مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه 
2992مهندسی عمران – زلزله دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – روزانه
3237مهندسی عمران – سازه دانشگاه مازندران – نوبت دوم
3609مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
3926مهندسی عمران – سازه دانشگاه مراغه – نوبت دوم
4496مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت – مجازی
4744مهندسی عمران – مدیریت منابع آب دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
5297مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
6065مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران
7995مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان
8591مهندسی عمران – زلزله موسسه غیرانتفاعی توس مشهد 
9712مهندسی عمران – سازه موسسه غیرانتفاعی سبحان نیشابور
10952مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز ابیک 
11631مهندسی عمران – سازه موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی گرمسار
12530مهندسی عمران – راه و ترابری موسسه غیرانتفاعی شمس گنبد کاووس
13326مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی دانشگاه گیلان – پردیس خودگردان
14484مهندسی عمران – سازه دانشگاه شمال آمل – غیرانتفاعی 

 

1/5 - (1 امتیاز)

کدام دانشگاه های تهران بجز امیرکبیر ، دانشجویان خودگردان با روزانه و شبانه ادغام هستند؟

تقریبا در همه دانشگاه های دولتی، دانشجویان روزانه و شبانه با هم در یک کلاس هستند ولی ممکنه پردیس خودگردان به صورت جداگانه باشه در برخی از دانشگاه ها کلاساشون. اگر هم ظریفیت پذیرش روزانه و شبانه خیلی بالا باشه از هم جداشون می کنند.

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1430 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403 (به محض انتشار …

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد مدیریت 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد مدیریت 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد حسابداری 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار سوالات) پاسخنامه و کلید سوالات ارشد حسابداری 1404-1403 (به محض انتشار کلید) توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …