رتبه های قبولی ارشد عمران 1401-1400 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1401-1400 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مهندسی عمران 1400 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی عمران 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مهندسی عمران 1400

 محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401-1400

محل قبولی داوطلبان ارشد مهندسی عمران 1400 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1401 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1401 را براساس محل قبولی ارشد مهندسی عمران در سال 1400 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1401 نسبت به محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1400 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1400

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1401، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1400 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1400 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مهندسی عمران 1400 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1401 مهندسی عمران، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1400 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401-1400 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مهندسی عمران ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1400 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مهندسی عمران براساس دفترچه کنکور ارشد 1400، 1 کد ضریب داشتیم.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1400 در کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی عمران 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مهندسی عمران بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی عمران را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401-1400: کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
12 مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه تهران – روزانه
48 مهندسی عمران – حمل و نقل – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
77 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه تهران – روزانه
119 مهندسی عمران – محیط زیست – دانشگاه تهران – روزانه
176 مهندسی عمران – حمل و نقل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
190 مهندسی عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
225 مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
288 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه تهران – نوبت دوم
344 مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
501 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
577 مهندسی عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
629 مهندسی عمران – زلزله – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – روزانه
817 مهندسی عمران – محیط زیست – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
946 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
1005 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1058 مهندسی عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
1197 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه شیراز – روزانه
1355 مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
1412 مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) – نوبت دوم
1588 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه تبریز – روزانه
1709 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه یزد – روزانه
1890 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
1989 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
2250 مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
2441 مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
2478 مهندسی عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
2650 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه یزد – نوبت دوم
2699 مهندسی عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
2873 مهندسی عمران – حمل و نقل – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
3102 مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
3250 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه صنعتی ارومیه – روزانه
3644 مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – مجازی
3800 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
4007 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – نوبت دوم
4150 مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
4803 مهندسی عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول – روزانه
5098 مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
5224 مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
5883 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال – پیام نور
6691 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
8099 مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
9522 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
9898 مهندسی عمران – مدیریت ساخت – موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور – غیرانتفاعی
10111 مهندسی عمران – سازه – موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین – تهران – غیرانتفاعی
10272 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور – غیرانتفاعی
10308 مهندسی عمران – سازه – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – همدان – غیرانتفاعی
10396 مهندسی عمران – راه و ترابری – موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد – غیرانتفاعی
10404 مهندسی عمران – محیط زیست – موسسه غیرانتفاعی صائب – ابهر – غیرانتفاعی

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

آمار رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 99 در کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی عمران 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مهندسی عمران بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی عمران را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1400-99: کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
13 مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه تهران – روزانه
60 مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
94 مهندسی عمران – زلزله دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
155 مهندسی عمران – سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
229 مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
310 مهندسی عمران – سازه دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم
381 مهندسی عمران – مدیریت منابع اب دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
462 مهندسی عمران – حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
576 مهندسی عمران – زلزله دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
727 مهندسی عمران – سازه دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
871 مهندسی عمران – سازه دانشگاه تبریز – روزانه
931 مهندسی عمران – زلزله دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم 
1067 مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه 
1269 مهندسی عمران – سازه دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – نوبت دوم
1507 مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1748 مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه
1754 مهندسی عمران – سازه دانشگاه شهرکرد – روزانه 
1946 مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه بوعلی سینا همدان – روزانه
2059 مهندسی عمران – راه و ترابری دانشگاه یزد – نوبت دوم
2584 مهندسی عمران – سازه دانشگاه گلستان – نوبت دوم
2761 مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه 
2992 مهندسی عمران – زلزله دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – روزانه
3237 مهندسی عمران – سازه دانشگاه مازندران – نوبت دوم
3609 مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
3926 مهندسی عمران – سازه دانشگاه مراغه – نوبت دوم
4496 مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت – مجازی
4744 مهندسی عمران – مدیریت منابع آب دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
5297 مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
6065 مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران
7995 مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان
8591 مهندسی عمران – زلزله موسسه غیرانتفاعی توس مشهد 
9712 مهندسی عمران – سازه موسسه غیرانتفاعی سبحان نیشابور
10952 مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز ابیک 
11631 مهندسی عمران – سازه موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی گرمسار
12530 مهندسی عمران – راه و ترابری موسسه غیرانتفاعی شمس گنبد کاووس
13326 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی دانشگاه گیلان – پردیس خودگردان
14484 مهندسی عمران – سازه دانشگاه شمال آمل – غیرانتفاعی 

برای انتخاب رشته ارشد 1401 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1401

به این مطلب امتیاز دهید
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

کارشناسی ارشد
رضا کشاورز افشار

رضا کشاورز افشار 17 سال سابقه مشاوره کنکور سراسری و انتخاب رشته کنکور سراسری (رتبه 388 کنکور تجربی سال 81) مشاور 108 رتبه زیر 100 کنکور سراسری، 392 رتبه زیر 500 کنکور سراسری و بیش از 500 رتبه زیر 1000 کنکور سراسری 12 سال سابقه مشاور تخصصی در حوزه کنکورهای …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد
مشاوره انتخاب رشته کنکور1401

مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 طرح نقره ای طرح طلایی 30 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات   45 دقیقه مشاوره تلفنی تعیین همه شانس های قبولی پاسخگویی به همه سوالات مشاوره آنلاین ارائه فایل چیدمان انتخاب رشته 198،000 تومان 350،000 تومان پرداخت …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد سلامت و ترافیک 1401-1400 برای داوطلبان ارشد سلامت و ترافیک سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد سلامت و ترافیک ۱۴۰۰ را برای داوطلبان …