رتبه های قبولی ارشد عمران 1402-1401 و محل قبولی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1402-1401

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1402-1401 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در این مطلب برای شما گذاشته ایم. توجه داشته باشید که رتبه های قبولی ارشد 1402-1401 گذاشته شده در این مطلب حاوی درصدهایی که به این رتبه ها منجر شده است، نیست. اگر می خواهید نمونه کارنامه های ارشد مهندسی عمران 1401 که در آنها رتبه ها و درصدهای دروس مختلف نیز درج شده است را مشاهده کنید باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی عمران 1402-1401

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

 محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1402-1401

محل قبولی داوطلبان ارشد مهندسی عمران 1401 با توجه به رتبه ای که کسب کرده اند برای انتخاب رشته ارشد 1402 بسیار اهمیت دارد. به نوعی شانس قبولی ارشد 1402 را براساس محل قبولی ارشد مهندسی عمران در سال 1401 می توان تخمین صحیح و دقیق زد. اگرچه همواره تغییرات کوچک و گاهی حتی زیاد (به خاطر تغییر ظرفیت ها) در رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1402 نسبت به محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401 به جود می آید.

صحت و دقت رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401

برای افزایش ضریب اطمینان شما برای انتخاب رشته ارشد 1402، رتبه ها و محل قبولی ارشد سال 1401 را به گونه ای انتخاب کرده ایم که تقریباً نزدیک به آخرین رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1401 در دوره ها و دانشگاه های مختلف باشد. بنابراین سعی شده است تا حد امکان صحت و دقت بسیار بالایی را برای انتشار این اطلاعات به شما ارائه دهیم. البته تنها گلچینی از نمونه رتبه قبولی های ارشد مهندسی عمران 1401 را در اختیار شما قرار داده ایم، اما در زمان انتخاب رشته ارشد 1402 مهندسی عمران، همه شانس های دقیق قبولی براساس رتبه ای که کسب کرده اید و در قالب نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402 مشاوران تحصیلی به شما ارائه داده می شود.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401 براساس گرایش های مختلف

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1402-1401 را به صورت تفکیک شده و براساس رشته-گرایش های مجموعه مهندسی عمران ارائه کرده ایم تا راحت تر بتوانید از این اطلاعات استفاده کنید. همچنین رشته-گرایش های مختلف باعث به وجود آمدن کد ضرایب مختلف می شوند و هر کد ضریب، رتبه متفاوتی دارد. در نتیجه رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401 را براساس رتبه ها در کد ضریب مربوط به آن رشته دانشگاه قبولی برای شما قرار داده ایم.

در ارشد مهندسی عمران براساس دفترچه کنکور ارشد 1401، 1 کد ضریب داشتیم.

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1401 در کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی عمران 1401، کد ضریب یک مربوط به رشته مهندسی عمران بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی عمران را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1402-1401: کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

رتبه قبولی محل قبولی
9 ارشد عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
38 ارشد عمران – حمل و نقل – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
55 ارشد عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
97 ارشد عمران – محیط زیست – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد عمران 1402

207 ارشد عمران – حمل و نقل – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
264 ارشد عمران – راه و ترابری – دانشگاه تهران – نوبت دوم
303 ارشد عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
385 ارشد عمران – زلزله – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
393 ارشد عمران – مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب – دانشگاه تهران – روزانه
466 ارشد عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
555 ارشد عمران – سازه – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
621 ارشد عمران – راه و ترابری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
687 ارشد عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه تهران – نوبت دوم
731 ارشد عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
887 ارشد عمران – زلزله – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد عمران 1402

1044 ارشد عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم
1065 ارشد عمران – محیط زیست – دانشگاه اصفهان – روزانه
1091 ارشد عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه تبریز – روزانه
1426 ارشد عمران – سازه – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
1711 ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه صنعتی اصفهان – نوبت دوم
1936 ارشد عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه جامع امام حسین (ع) – تهران – روزانه
2009 ارشد عمران – زلزله – دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه
2110 ارشد عمران – سازه – دانشگاه سمنان – روزانه
2319 ارشد عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه یزد – روزانه
2442 ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – نوبت دوم
2536 ارشد عمران – حمل و نقل – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
2626 ارشد عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه پیام نور استان البرز – مرکز کرج – پیام نور
2644 ارشد عمران – سازه – دانشگاه مازندران – بابلسر – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد عمران 1402

2788 ارشد عمران – زلزله – دانشگاه صنعتی سهند – تبریز – روزانه
2974 ارشد عمران – محیط زیست – دانشگاه ارومیه – روزانه
3015 ارشد عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه یزد – روزانه
3215 ارشد عمران – زلزله – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
3398 ارشد عمران – راه و ترابری – دانشگاه ارومیه – نوبت دوم
3748 ارشد عمران – سازه – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
3936 ارشد عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه گلستان – گرگان – نوبت دوم
4026 ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
4485 ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – روزانه
4533 ارشد عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
4736 ارشد عمران – محیط زیست – دانشگاه بیرجند – روزانه
5066 ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه زنجان – نوبت دوم
5542 ارشد عمران – زلزله – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
5876 ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه ولی عصر(عج) – رفسنجان – نوبت دوم
6093 ارشد عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد عمران 1402

6125 ارشد عمران – سازه – دانشگاه صنعتی قوچان – نوبت دوم
6725 ارشد عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار – نوبت دوم
8264 ارشد عمران – ژئوتکنیک – موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز – غیرانتفاعی
8453 ارشد عمران – حمل و نقل – دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل – غیرانتفاعی
8496 ارشد عمران – زلزله – موسسه غیرانتفاعی رشد دانش – سمنان – غیرانتفاعی
7489 ارشد عمران – سازه – دانشگاه رازی – کرمانشاه – پردیس خودگردان
8856 ارشد عمران – مدیریت ساخت – موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس – غیرانتفاعی
8936 ارشد عمران – محیط زیست – موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه – همدان – غیرانتفاعی
9125 ارشد عمران – مدیریت ساخت – موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری – غیرانتفاعی
9276 ارشد عمران – راه و ترابری – دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد – غیرانتفاعی
9457 ارشد عمران – سازه – موسسه غیرانتفاعی لیان – بوشهر – غیرانتفاعی
9608 ارشد عمران – ژئوتکنیک – موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان – غیرانتفاعی
9693 ارشد عمران – راه و ترابری – موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه – همدان – غیرانتفاعی
9702 ارشد عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – موسسه غیرانتفاعی رحمان – رامسر – غیرانتفاعی
برای مشاهده شانس قبولی خود براساس رتبه تان در همه دانشگاه ها و گرایش ها به لینک زیر بروید.
انتخاب رشته ارشد عمران 1402

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1401-1400

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1401-1400 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1400 در کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی عمران 1400، کد ضریب یک مربوط به رشته مهندسی عمران بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی عمران را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1401-1400: کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
12 مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه تهران – روزانه
48 مهندسی عمران – حمل و نقل – دانشگاه صنعتی شریف – تهران – روزانه
77 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه تهران – روزانه
119 مهندسی عمران – محیط زیست – دانشگاه تهران – روزانه
176 مهندسی عمران – حمل و نقل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
190 مهندسی عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
225 مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
288 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه تهران – نوبت دوم
344 مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – روزانه
501 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – روزانه
577 مهندسی عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – روزانه
629 مهندسی عمران – زلزله – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – روزانه
817 مهندسی عمران – محیط زیست – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – روزانه
946 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) – روزانه
1005 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1058 مهندسی عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
1197 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه شیراز – روزانه
1355 مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین – روزانه
1412 مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (محل تحصیل واحد شهرستان نور) – نوبت دوم
1588 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه تبریز – روزانه
1709 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه یزد – روزانه
1890 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
1989 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه شهید باهنر – کرمان – روزانه
2250 مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه رازی – کرمانشاه – روزانه
2441 مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ – تهران – غیرانتفاعی
2478 مهندسی عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه شهید چمران – اهواز – روزانه
2650 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه یزد – نوبت دوم
2699 مهندسی عمران – آب و سازههای هیدرولیکی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان – روزانه
2873 مهندسی عمران – حمل و نقل – دانشگاه گلستان – گرگان – روزانه
3102 مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز – روزانه
3250 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه صنعتی ارومیه – روزانه
3644 مهندسی عمران – مدیریت ساخت – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران – مجازی
3800 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه بیرجند – نوبت دوم
4007 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه خلیج فارس – بوشهر – نوبت دوم
4150 مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه کردستان – سنندج – روزانه
4803 مهندسی عمران – مدیریت منابع آب – دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول – روزانه
5098 مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه سمنان – نوبت دوم
5224 مهندسی عمران – زلزله – دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم
5883 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال – پیام نور
6691 مهندسی عمران – ژئوتکنیک – دانشگاه تبریز – پردیس خودگردان
8099 مهندسی عمران – راه و ترابری – دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
9522 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازههای دریایی – دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران – پردیس خودگردان
9898 مهندسی عمران – مدیریت ساخت – موسسه غیرانتفاعی مازیار – رویان نور – غیرانتفاعی
10111 مهندسی عمران – سازه – موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین – تهران – غیرانتفاعی
10272 مهندسی عمران – سازه – دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری – نور – غیرانتفاعی
10308 مهندسی عمران – سازه – موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – همدان – غیرانتفاعی
10396 مهندسی عمران – راه و ترابری – موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد – غیرانتفاعی
10404 مهندسی عمران – محیط زیست – موسسه غیرانتفاعی صائب – ابهر – غیرانتفاعی

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

آمار رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1400-99

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 1400-99 را در دانشگاه ها و دوره های مختلف تحصیلی در ادامه این مطلب می توانید مشاهده کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی عمران 99 در کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

در کنکور ارشد مجموعه مهندسی عمران 99، کد ضریب یک مربوط به رشته مهندسی عمران بود که در جدول زیر نمونه رتبه های قبولی ارشد کد ضریب 1 مربوط به رشته مهندسی عمران را قرار داده ایم.

رتبه ها و محل قبولی ارشد مهندسی عمران 1400-99: کد ضریب 1: رشته مهندسی عمران

رتبه قبولی رشته و محل قبولی
13 مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه تهران – روزانه
60 مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
94 مهندسی عمران – زلزله دانشگاه صنعتی شریف – روزانه
155 مهندسی عمران – سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر – روزانه
229 مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – روزانه
310 مهندسی عمران – سازه دانشگاه علم و صنعت – نوبت دوم
381 مهندسی عمران – مدیریت منابع اب دانشگاه تربیت مدرس – روزانه
462 مهندسی عمران – حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – نوبت دوم
576 مهندسی عمران – زلزله دانشگاه شهید بهشتی – روزانه
727 مهندسی عمران – سازه دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم
871 مهندسی عمران – سازه دانشگاه تبریز – روزانه
931 مهندسی عمران – زلزله دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم 
1067 مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شیراز – روزانه 
1269 مهندسی عمران – سازه دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین – نوبت دوم
1507 مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – روزانه
1748 مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه رازی کرمانشاه – روزانه
1754 مهندسی عمران – سازه دانشگاه شهرکرد – روزانه 
1946 مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه بوعلی سینا همدان – روزانه
2059 مهندسی عمران – راه و ترابری دانشگاه یزد – نوبت دوم
2584 مهندسی عمران – سازه دانشگاه گلستان – نوبت دوم
2761 مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه 
2992 مهندسی عمران – زلزله دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – روزانه
3237 مهندسی عمران – سازه دانشگاه مازندران – نوبت دوم
3609 مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان – نوبت دوم
3926 مهندسی عمران – سازه دانشگاه مراغه – نوبت دوم
4496 مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت – مجازی
4744 مهندسی عمران – مدیریت منابع آب دانشگاه تربیت مدرس – پردیس خودگردان
5297 مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه شهید بهشتی – پردیس خودگردان
6065 مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران
7995 مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه خوارزمی – پردیس خودگردان
8591 مهندسی عمران – زلزله موسسه غیرانتفاعی توس مشهد 
9712 مهندسی عمران – سازه موسسه غیرانتفاعی سبحان نیشابور
10952 مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز ابیک 
11631 مهندسی عمران – سازه موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی گرمسار
12530 مهندسی عمران – راه و ترابری موسسه غیرانتفاعی شمس گنبد کاووس
13326 مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه های دریایی دانشگاه گیلان – پردیس خودگردان
14484 مهندسی عمران – سازه دانشگاه شمال آمل – غیرانتفاعی 

 

برای انتخاب رشته ارشد 1402 از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد 1402

1/5 - (1 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت منابع انسانی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت منابع انسانی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای …

کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت کارآفرینی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت کارآفرینی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …

کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402
تخمین رتبه
کارنامه های ارشد مدیریت مالی 1401-1402

نمونه کارنامه های ارشد مدیریت مالی سال 1402-1401 کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1402-1401، برای فهمیدن رتبه ها و درصدها، برای داوطلبان کنکور ارشد 1402 بسیار حائز اهمیت است. در کارنامه های کنکور ارشد مدیریت مالی 1401، مهم ترین اطلاعات شامل رتبه ها و درصدهاست. برای مشاهده محل قبولی …