تخمین رتبه 99 در موسسه مشاوران تحصیلی

تخمین رتبه یکی از دغدغه های داوطلبان کنکورهای مختلف است. وقتی که کنکور برگزار می شود و کلیدهای اولیه همراه با سوالات کنکور منتشر می شود، اکثر داوطلبان شروع به ارزیابی عملکرد خود در کنکور می کنند و درصدهای خود را محاسبه می کنند. با محاسبه درصدها، در جستجوی این خواهند بود که براساس این درصدها، چه رتبه ای را به دست خواهند آورد تا قدری از بار استرس زیاد خود بکاهند. مبنای تخمین رتبه ها، درصدها و رتبه های سالهای قبل به خصوص سال قبل یعنی سال 98 است. اما داوطلبان کنکور یک نکته مهم را فراموش می کنند. سطح سختی و آسانی سوالات کنکور، می تواند تخمین رتبه ای را که بر مبنای سال گذشته و یا سالهای گذشته انجام می شود را با خطاهای زیادی مواجه کند. در نظر داشته باشید که تخمین رتبه کنکور 99 شما، باید برآیندی از درصدهای سال گذشته و رتبه کسب شده به اضافه ضریب سختی و یا آسانی کنکور باشد.

مرکز مشاوران تحصیلی همچون سایر خدمات خود در زمینه های مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته، تخمین رتبه کنکورهای 99 را نیز انجام می دهد که این تخمین رتبه ها را بر سه اصل اساسی استوار می سازد تا کمترین خطای ممکن را در تخمین رتبه 99 داشته باشد و عملاً نزدیکترین رتبه را به رتبه واقعی شما در سال 99 داشته باشد.

علاوه بر تخمین رتبه کنکور 99، بعد از برگزاری کنکورها، داوطلبانی که برای خودشان در خانه و در هنگام جمع بندی نهایی قبل از کنکور، کنکورهای سالهای قبل را می زنند نیز باید از تخمین رتبه کنکور استفاده کنند. با توجه به اینکه، این کنکورها براساس سال های گذشته است، به راحتی می توان دقیق ترین تخمین رتبه کنکور را انجام داد. تخمین رتبه براساس سالی که کنکور آن را داوطلب شبیه سازی کرده است، به راحتی می تواند محاسبه شود و از همه مهم تر، بسیار مفید است و داوطلب را از ضعف ها و قوت های خودش آگاه می سازد و اگر مثلا در درسی درصدهای پایینی می زند ولی عملاً رتبه خوبی را به دست می آورد نباید نگران باشد یا مثلا زمانی که درسی را که نقطه قوت اوست، در کنکور یکی از سالها بسیار درصد بدی را می زند ولی در عمل تخمین رتبه او رتبه خوبی را نشان می دهد نیز باید خوشحال باشد، چرا که در کنکور آن سال، درس نقطه قوت او بسیار سخت بوده است و در نتیجه همه داوطلبان آن سال، آن درس را پایین زده اند.

دقیق ترین تخمین رتبه کنکور 99

سه اصل اساسی در تخمین رتبه باید رعایت شود.

  1. محاسبه درصدها و تبدیل آنها به نمره خام یا نمره تراز براساس فرمولی که خود سازمان سنجش برای تبدیل درصدهای دروس به تراز انجام می دهد.
  2. در نظر گرفتن اثر مثبت معدل در تراز. تراز نهایی داوطلبان حاصل جمعی از ضریب تاثیر معدل به اضافه تراز علمی یا تراز آزمون کنکور 99 شماست که براساس درصدهای آزمون محاسبه می شود.
  3. سطح سختی و آسانی کنکور نسبت به سال قبل و سپس تخمین رتبه کنکور 99.

با توجه به سه عامل بالا، دقیق ترین تخمین رتبه کنکور 99 انجام می شود.

تخمین رتبه های مشاوران تحصیلی در کنکورهای زیر انجام می شود. با کلیک بر روی آنها می توانید، شیوه تخمین رتبه دقیق را آموخته و حتی خودتان نیز برای خودتان تخمین رتبه را انجام دهید.

تخمین رتبه ارشد 99

تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 99، توسط تیم مشاوران تحصیلی انجام می شود. همچنین تخمین رتبه براساس سالهای کنکوری که در آن خود را شبیه سازی می کنید نیز توسط تیم مشاوران تحصیلی انجام می شود. اگر می خواهید تخمین رتبه کنکور ارشد 99 و یا سالهای قبل خود را رایگان انجام دهید، حتما مطلب راهنمای تخمین رتبه ارشد 99 را مطالعه کنید که حاصل دانش و تجربه مشاوران تخصصی گروه کارشناسی ارشد در دپارتمان تخصصی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، زبانهای خارجی، هنر و مهندسی کشاورزی بوده است. در ضمن در نظر داشته باشید که تیم مشاوران تحصیلی پس از برگزاری کنکور ارشد 99 با ارزیابی سطح آسانی و سختی سوالات و اعمال ضریب سختی و آسانی، دقیق ترین تخمین رتبه کنکور ارشد 99 را برای شما انجام خواهند داد.

تخمین رتبه کارشناسی ارشد 99

تخمین رتبه کنکور سراسری 99

تخمین رتبه کنکور سراسری 99 توسط مرکز مشاوران تحصیلی با دقت بسیار بالا انجام می شود. اصولی که باید در تخمین رتبه کنکور 99 به دقت رعایت شود تا بتوانید یک تخمین رتبه دقیق و درست را برای کنکور سراسری 99 انجام دهید. به این اصول در ابتدای این مطلب اشاره کردیم. رعایت این اصول برای دانش آموزان و داوطلبان کنکور سراسری 99 بسیار سخت خواهد بود. بنابراین بهتر است از تخمین رتبه های کنکور سراسری 99 مشاوران استفاده کنند. تحلیل های تخمین رتبه کنکور سراسری 99، گاهی به قدری پیچیده می شود که نیاز به محاسبه چندین و چند باره دارد تا بتوانیم همه عوامل موثر در آن را رعایت کنیم و در نهایت دقیق ترین تخمین رتبه کنکور سراسری 99 را انجام بدهیم.

با توجه به تفاوت های بنیادین کنکورهای مختلف سراسری، هر دپارتمان تخصصی کنکور سراسری به صورت جداگانه و براساس اصول خاص همان رشته تخصصی خودشان، تخمین رتبه کنکور سراسری 99 را انجام می دهند. برای استفاده از این تخمین رتبه ا و شیوه تخمین رتبه حتی توسط خودتان به لینک های زیر مراجعه کنید:

تخمین رتبه کنکور تجربی 99

تخمین رتبه کنکور ریاضی 99

تخمین رتبه کنکور انسانی 99

تخمین رتبه کنکور زبانهای خارجی 99

تخمین رتبه کنکور هنر 99

تخمین رتبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 نیز توسط تیم مشاوران تحصیلی انجام می شود. تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به دلیل جابجایی و نوسانات زیاد درصدها در سالهای مختلف؛ یکی از سختترین و پرخطاترین تخمین رتبه های کنکور است. عوض شدن نوع سوالات و تغییرات خیلی زیاد سطح سوالات نسبت به سالهای قبل، باعث می شود تا سیستم های نرم افزاری همگی در تخمین رتبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اشتباه کنند. برای تخمین رتبه بهتر و با خطای کمتر و با بیشترین دقت، باید تخمین رتبه محاسباتی و دستی انجام شود که این تخمین رتبه دستی برای کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 توسط تیم مشاوران تحصیلی، براساس درصدهای سنوات گدشته و همچنین استفاده از ارزیابی سطح سوالات و اعمال ضریب سختی و آسانی کنکور و تاثیرات معدل انجام می شود. اگر می خواهید تخمین رتبه کنکور ارشد وزارت بهداشت 99 و یا سالهای قبل خود را رایگان انجام دهید، حتما مطلب راهنمای تخمین رتبه ارشد وزات بهداشت 99 را مطالعه کنید که حاصل دانش و تجربه مشاوران تخصصی گروه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در دپارتمانهای تخصصی بوده است. در ضمن در نظر داشته باشید که تیم مشاوران تحصیلی پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 با ارزیابی سطح آسانی و سختی سوالات و اعمال ضریب سختی و آسانی، دقیق ترین تخمین رتبه کنکور ارشد 99 را برای شما انجام خواهند داد.

تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99