نمونه کارنامه کارشناسی ارشد 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

راهنمای کارنامه انتخاب رشته ارشد 1400

راهنمای کارنامه انتخاب رشته ارشد 1400 کارنامه انتخاب رشته ارشد 1400 که منتشر شود، باید براساس اطلاعات آن، انتخاب رشته خود را انجام دهید. انتخاب رشته ارشد 1400 براساس کارنامه کنکور ارشد در رشته ای که آزمون داده اید و دفترچه انتخاب رشته ارشد 1400 انجام می گیرد. تاریخ انتشار …

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
97

انتخاب رشته کارشناسی ارشد- سال 1401-1400

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1400 انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1400، همانند سال های قبل در بازه انتخاب رشته توسط سازمان سنجش اعلام می شود. داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، براساس رتبه و علاقه خود، انتخاب رشته ارشد را انجام می دهند. انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1400 نیز تفاوتی با انتخاب رشته …