تخمین رتبه ارشد کامپیوتر 1400
تخمین رتبه
4

تخمین رتبه ارشد کامپیوتر 1400

تخمین رتبه ارشد کامپیوتر 1400 تخمین رتبه ارشد کامپیوتر سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام خود را …

تخمین رتبه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-آی تی (IT) 1400

تخمین رتبه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-آی تی (IT) 1400 تخمین رتبه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-آی تی (IT) سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه …

تخمین رتبه ارشد مهندسی عمران 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد عمران 1400

تخمین رتبه ارشد عمران 1400 تخمین رتبه ارشد عمران سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام خود را …

تخمین رتبه ارشد علوم سیاسی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

تخمین رتبه ارشد علوم سیاسی 1400

تخمین رتبه ارشد علوم سیاسی 1400 تخمین رتبه ارشد علوم سیاسی سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام …

تخمین رتبه ارشد مهندسی معدن 1400
تخمین رتبه

تخمین رتبه ارشد مهندسی معدن 1400

تخمین رتبه ارشد مهندسی معدن 1400 تخمین رتبه ارشد مهندسی معدن سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. در کل ابتدا باید مفهوم و فرمول های تخمین رتبه را بدانید تا رتبه تخمینی خام …

تخمین رتبه ارشد پرستاری 1400
تخمین رتبه
827

تخمین رتبه ارشد پرستاری 1400

تخمین رتبه ارشد پرستاری 1400 برای تخمین رتبه ارشد پرستاری در سال 1400، باید در مرحله اول با بررسی دقیق کارنامه های پرستاری سال 99، درصدهای رتبه های مختلف را استخراج کنید. اساس تخمین رتبه ارشد پرستاری که یکی از اصلی ترین رشته های ارشد وزارت بهداشت است، تبدیل درصدهای …

تخمین رتبه ارشد MBA 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
12

تخمین رتبه ارشد 1400 MBA

تخمین رتبه ارشد مدیریت کسب و کار MBA 1400 تخمین رتبه ارشد مدیریت کسب و کار MBA در سال 1400 همانند سال های گذشته به عنوان یک رشته شناور بسیار مهم، برای داوطلبانش هیجان بالایی دارد و متقاضیانش دوست دارند بدانند با درصدهای خودشان چه رتبه ای را نسبت به …

تخمین رتبه همه گرایش های ارشد حقوق 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
58

تخمین رتبه ارشد حقوق 1400 همه گرایش ها

تخمین رتبه ارشد حقوق در سال 1400 تخمین رتبه ارشد حقوق در سال 1400 به دلایل زیر یکی از چالشی تخمین رتبه های آزمون کارشناسی ارشد خواهد بود برای انتخاب رشته ارشد از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید. نرم افزار انتخاب رشته ارشد  چالش اول تخمین …

تخمین رتبه ارشد ادبیات فارسی 1400
تخمین رتبه
6

تخمین رتبه ارشد ادبیات فارسی 1400

تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی 1400 تخمین رتبه ارشد زبان و ادبیات فارسی سال 1400، نسبت به سالیان گذشته تفاوتی ویژه دارد و آن، تغییرات در سطح سوالات درس های مختلف در گرایش های مختلف است. با نگاهی به کارنامه های ارشد زبان و ادبیات فارسی 99 تا …