وبلاگ
انتخاب رشته مجموعه سه گانه علوم آزمایشگاهی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد علوم آزمایشگاهی 99

انتخاب رشته مجموعه سه گانه علوم آزمایشگاهی 99 کارشناسی ارشد علوم ازمایشگاهی در مجموعه وزارت بهداشت، یکی از پرطرفدارترین رشته هاست. تعداد تغییر رشته ای در آن بسیار زیاد است. وجود فارغ التحصیلان رشته های شیمی و زیست شناسی باعث می شود که تعداد شرکت کنندگان در ارشد علوم آزمایشگاهی …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد روانشناسی وزارت بهداشت در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد روانشناسی وزارت بهداشت در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد روانشناسی …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

انتخاب رشته ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 99

انتخاب رشته ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 99 انتخاب رشته ارشد روانشناسی وزارت بهداشت 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته روانشناسی وزارت بهداشت آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد پرستاری 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
33

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99

انتخاب رشته ارشد پرستاری 99 انتخاب رشته ارشد پرستاری 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته پرستاری آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد پرستاری، به دلیل وجود سهمیه های متعدد و از همه مهم تر گرایش های بسیار زیاد …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد کاردرمانی در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد کاردرمانی در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد کاردرمانی در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد کاردرمانی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد کاردرمانی 99 در جدول زیر به تفکیک …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد کار درمانی 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد کار درمانی 99

انتخاب رشته ارشد کار درمانی 99 انتخاب رشته ارشد کار درمانی 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته کار درمانی آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و وجود سهمیه های متعدد …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد تکنولوژی گردش خون و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد تکنولوژی گردش …

خواندن ادامه
انتخاب رشته ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

انتخاب رشته ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) 99

انتخاب رشته ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیویژن) 99 انتخاب رشته ارشد تکنولوژی گردش خون 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته تکنولوژی گردش خون آغاز می شود. از آنجایی که فرآیند انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت، به دلیل ظرفیت های بسیار پایین و …

خواندن ادامه
ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سال 99
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سال 99

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده ارشد نانو تکنولوژی پزشکی در سال 99 دانشگاه های پذیرنده ارشد نانو تکنولوژی پزشکی و نوع دوره های مورد پذیرش آن، در دفترچه انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت 99 منتشر شده است. لیست دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت های پذیرش ارشد نانو تکنولوژی پزشکی …

خواندن ادامه