#2423

با سلام. رتبه ای که نیاز دارید، تقریباً باید در بدبینانه ترین حالت 2800 تا خوشبینانه ترین حالت 3500 باشه.
کنکور امسال باعث میشه تا میانگین درصدها افت کلی پیدا کنه ولی رتبه ها دستخوش تغییر زیادی نمیشه، چون که در نهایت این تراز هست که رتبه رو تعیین می کنه و تراز نسبت به میانگین کلی درصدها محاسبه میشه.