#1466
هدی امیری
میهمان

من از شهران حوزمو انداختم تهران پارس. فکرشم اذیتم می کنه. صب ۲ ساعت تو راهم