#1458

درباره سختی و آسونی یک درس نمیشه به این راحتی نظر داد. بهتره تمرکزتون رو بذارید روی درسها و مباحثی که قو.ی تر هستید و تسلط دارید و درگیر حاشیه های این شکلی نیاشید.