#1443
احمد قائدی
میهمان

سلام. مالی 50 صنعتی 45 زیان 0 ریاضی و امار 20 حسابرسی 70درصد رتبم چند میشه؟