انتخاب رشته ارشد صنایع ۹۹
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد صنایع 99

انتخاب رشته ارشد صنایع 99 انتخاب رشته ارشد صنایع در سال 99، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد صنایع از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99، رشته صنایع با کد 1259 دسته بندی شده است. برای پر کردن فرم …