انتخاب رشته ارشد 99 در رشته های علوم پایه
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
2

انتخاب رشته ارشد 99 – علوم پایه

انتخاب رشته ارشد 99 در رشته های علوم پایه انتخاب رشته ارشد، بعد از انتخاب رشته کنکور سراسری، مهم ترین انتخاب رشته کنکور در ایران به حساب می آید. تعداد داوطلبانی که باید براساس دفترچه انتخاب رشته 99 سازمان سنجش، در کنکور ارشد 99 در گروه های علوم پایه، مثل …

قوانین انتخاب رشته ارشد آمار 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
8

انتخاب رشته ارشد آمار 1401

انتخاب رشته ارشد آمار ۱۴۰۱ انتخاب رشته ارشد آمار ۱۴۰۱، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد آمار از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 ظرفیت پذیرش ارشد آمار در دانشگاه های مختلف در گرایش های مختلف و یا کد …

انتخاب رشته ارشد 99 در رشته های گروه فنی و مهندسی
انتخاب رشته کارشناسی ارشد

انتخاب رشته ارشد 99 – فنی و مهندسی

انتخاب رشته ارشد 99 در رشته های گروه فنی و مهندسی انتخاب رشته ارشد، بعد از انتخاب رشته کنکور سراسری، مهم ترین انتخاب رشته کنکور در ایران به حساب می آید. تعداد داوطلبانی که در کنکور ارشد 99 در گروه های فنی و مهندسی براساس دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد …

قوانین انتخاب رشته ارشد مهندسی نقشه برداری 1401
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
8

انتخاب رشته ارشد مهندسی نقشه برداری 1401

انتخاب رشته ارشد مهندسی نقشه برداری ۱۴۰۱ انتخاب رشته ارشد مهندسی نقشه برداری ۱۴۰۱، پس از اعلام نتایج و انتشار کارنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری از طریق سازمان سنجش شروع می شود. در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 ظرفیت پذیرش ارشد مهندسی نقشه برداری در دانشگاه های …

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
171

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد، همانند سال گذشته شامل سهمیه های آزاد، 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری و رزمندگان خواهد بود که هر کدام از آنها را به طور کامل شرح می دهیم و سپس شرایط و شیوه استفاده از سهمیه و تاثیر …