گرایش های کارشناسی ارشد بهداشت محیط در کنکور
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

گرایش های کارشناسی ارشد بهداشت محیط در کنکور

گرایش های کارشناسی ارشد بهداشت محیط در کنکور ارشد وزارت بهداشت براساس اعلام وزارت بهداشت و دفترچه سازمان سنجش پزشکی به شرح جدول زیر می باشد:

ارشد بهداشت محیط – بهداشت پرتوها
ارشد بهداشت محیط – سم شناسی محیط
ارشد مهندسی بهداشت محیط
ارشد مهندسی بهداشت محیط – بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری
ارشد مهندسی بهداشت محیط – مدیریت پسماند

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

دروس گرایش های ارشد سم شناسی محیط و مدیریت پسماند

دروس و ضرایب دروس ارشد بهداشت محیط (سم شناسی محیط)، و مهندسی بهداشت محیط (مدیریت پسماند) در سال 1400
کلیات بهداشت محیط 2
آلودگی هوا 1
آب و فاضلاب 1
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب 1
مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک 2
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد بهداشت محیط 1400 10

دروس گرایش های ارشد مهندسی بهداشت محیط، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و بهداشت پرتوها

دروس و ضرایب دروس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت محیط (بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری) و بهداشت محیط (بهداشت پرتوها) در سال 1400
کلیات بهداشت محیط 2
آلودگی هوا 1
آب و فاضلاب 2
شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب 1
مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک 1
زبان انگلیسی 3
جمع کل ضرایب ارشد بهداشت محیط 1400 10

برای انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت از نرم افزار انتخاب رشته مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار انتخاب رشته ارشد وزارت بهداشت

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱

دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی ۱۴۰۱ را برای دانلود به صورت جداگانه برای شما قرار داده ایم. برای دانلود دفترچه 1401 انتخاب رشته ارشد مامایی از طریق لینک زیر اقدام کنید. دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد مامایی 1401

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 99 و 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی وزارت بهداشت 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد مددکاری اجتماعی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد مددکاری اجتماعی ۱۴۰۰ را برای داوطلبان ارشد مددکاری اجتماعی بسیار …

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400
انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1400

کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 کارنامه های رتبه و قبولی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 1401-1400 برای داوطلبان ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی سال 1401 و حتی سال های آینده بسیار اهمیت دارد. آنچه که اهمیت کارنامه های قبولی ارشد کنترل …