کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی
تخمین رتبه

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99

تحلیل کارنامه های ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 99 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 1400-99 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 1400-99 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی براساس دفترچه ارشد 1400-99، 4 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت درسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگری (5 و 25 ردصد) ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 1400-99

نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 کد ضریب 1: رشته بیوتکنولوژی
نمونه کارنامه های سهمیه های 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 کد ضریب 2: رشته داروسازی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99-کد ضریب یک: بیوتکنولوژی

در ارشد مجموعه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی، کد ضریب یک مربوط به رشته بیوتکنولوژی است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی ( 99)

درسضریب
زبان1
سینتیک و طراحی رآکتور1
پدیده های انتقال1
بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی3
ترمودینامیک1

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


برای مشاهده محل قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و داروسازی 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 در کد ضریب یک: رشته بیوتکنولوژی

رتبهرتبه کشوريزبان سينتيك وطراحي راكتورپديده هاي انتقالبيوشيمي وميكروبيولوژي ترموديناميك
191710.0053.78-3.6522.0031.78
262170.0063.567.340.0041.56
81714-4.870.000.001.840.00

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 در کد ضریب یک: رشته بیوتکنولوژی

رتبهرتبه کشوريزبانسينتيكپديده هاي انتقالبيوشيمي وميكروبيولوژي ترموديناميك
93381.01-2.010.0019.7024.25

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی-کد ضریب 2: داروسازی

در ارشد مجموعه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی، کد ضریب 2 مربوط به رشته داروسازی است. علاوه براین در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1400، رشته های بیوتروریسم و علوم جرم شناسی امنیتی به کد ضریب 2 مجموعه مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و داروسازی اضافه شده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی در 1400-99 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته داروسازی: کد ضریب 2 ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی ( 99)

درسضریب
زبان1
سینتیک و طراحی رآکتور2
پدیده های انتقال3
بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی2
ترمودینامیک2
مجموعه دروس تخصصی (ریاضی مهندسی، شیمی پایه (1و2)، شیمی آلی (1و2))4

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.


نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 در کد ضریب 2: رشته داروسازی

رتبهرتبه کشوريزبانسينتيك وطراحي راكتورپديده هاي انتقالبيوشيمي وميكروبيولوژيترموديناميك دروس تخصصي
10660.0063.567.340.0041.5620.78
322520.0053.78-3.6522.0031.780.00
8789971.220.000.00-1.830.002.44

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 99 در کد ضریب 2: رشته داروسازی

رتبهرتبه کشوريزبان سينتيك وطراحي راكتور پديده هاي انتقالبيوشيمي وميكروبيولوژيترموديناميك  دروس تخصصي
144951.22-2.430.0023.8429.340.00
3/5 - (1 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …