کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد مواد و متالورژی 1401-1400
تخمین رتبه
2

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 1400

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 1400 در این مطلب در جداول جداگانه گذاشته می شود و پیش از آن تحلیل خود سهمیه 5 و 25 درصد ایثارگری و تفاوتش با کارنامه های ارشد مواد و متالورژی 1400 در سهمیه آزاد انجام می شود. تفاوت بارز در کارنامه های ارشد مواد و متالورژی 1400 با سهمیه های ایثارگری 5 و 25 درصد در این است که رتبه های در سهمیه بسیار پایین تر هستند ولی تراز و رتبه های کشوری اختلاف زیادی با رتبه در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری دارند.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مواد و متالورژی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400

هر داوطلبی در کنکور ارشد مواد و متالورژی 1400 با توجه به میزان آمادگی و مهارت های کنکوری و روحی روانی خود، درصدها و رتبه هایی را کسب کرده است. برای دیدن و مطالعه سوالات و کلید سوالات کنکور ارشد گذشته رشته مواد و متالورژی، از طریق لینک زیر اقدام کنید.

دانلود سوالات ارشد مواد و متالورژی 99 و 1400

قبل از دیدن نمونه کارنامه ها، حتماً تحلیل های زیر برای کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد مواد و متالورژی 1400 مطالعه کنید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مواد و متالورژی 1400

تحلیل کارنامه های ارشد مواد و متالورژی 1400 با سهمیه 5 درصد ایثارگری به دلیل تازه بودن این سهمیه، یکی از پیچیدگی های انتخاب رشته ارشد مواد و متالورژی 1401 قلمداد می شود. بسیاری از داوطلبان ارشد مواد و متالورژی که دارای سهمیه 5 درصد ایثارگری هستند باید دو نکته بسیار مهم را بدانند:

  1. رتبه پایین شما در سهمیه 5 درصد ایثارگری به مفهوم اینکه مانند رتبه پایین در سهیمه آزاد هستید نیست. اختلاف بین رتبه کشوری و رتبه شما در سهمیه 5 درصد در کنکور ارشد مواد و متالورژی، تا حدود زیادی به شما این دید را می دهد که چقدر به این رتبه پایین خود امیدوار باشید.
  2. اگر حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی از سهمیه آزاد در کد رشته دانشگاه های بسیار خوب و معتبر ارشد مواد و متالورژی 1400 را کسب نکنید، حتی رتبه بسیار خوب شما در سهمیه 5 درصدی نیز به کار قبولی در رشته دانشگاه های بسیار معتبر و سطح بالا نخواهد آمد.

راه حل سازمان سنجش در سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 1400

سازمان سنجش برای اینکه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 1400 را تحلیل و انجام دهد از سه قانون استفاده می کند:

  • قانون اول: سهمیه 5 درصد ایثارگری در کنکور ارشد مواد و متالورژی به این معناست که شما دارای 5 درصد سهمیه از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه هستید. اگر ظرفیت پذیرش یک دانشگاه در یک رشته یا گرایش در عدد 5 درصد ضرب شود ولی عدد به دست آمده کمتر از 0/5 باشد به این معناست که در آن کد رشته دانشگاه، شما سهمیه ای دریافت نمی کنید. اگر عدد به دست آمده بیشتر از 0/5 بشود به عدد یک گرد می شود و اگر شما 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه ارشد مواد و متالورژی را به دست آورده باشید با بقیه هم سهمیه ای های خود وارد رقابت برای به دست آوردن آن ظرفیت سهمیه 5 درصد ایثارگری می شوید.
  • قانون دوم: مزیت سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 1400 در این است که خالی مانده های سهمیه 25 درصد ایثارگری که ظرفیت پذیرشی 5 برابر شما دارند به شما می رسد و این شانس قبولی شما را بیشتر می کند.
  • قانون سوم: علاوه بر اینکه در سهمیه 5 درصد ایثارگری کنکور ارشد سنجیده می شوید در سهمیه آزاد نیز سنجیده می شوید. ممکن است در یک کد رشته دانشگاه به خاطر کم بودن ظرفیت پذیرش از طریق سهمیه 5 درصد ایثارگری به شما ظرفیتی تعلق نگیرد ولی به خاطر تراز خیلی خوب شما، از طریق سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه قبول شوید.

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 1400

تحلیل کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 1400 به خاطر قدمت بالای این سهمیه ساده تر از سهمیه 5 درصد ایثارگری است. در این سهمیه، شما 25 درصد یا یک چهارم از ظرفیت پذیرش هر کد رشته دانشگاه را دارید به شرطی که حد نصاب 70 درصد تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را به دست آورده باشید. خالی ماندن ظرفیت 25 درصد ایثارگری در یک کد رشته دانشگاه به این معناست که افرادی که می بایست 70 درصد حد نصاب تراز آخرین قبولی سهمیه آزاد در آن کد رشته دانشگاه را کسب می کردند، به اندازه یک چهارم ظرفیت نبوده اند و در نتیجه ظرفیت خالی مانده است. خالی ماندن این ظرفیت به این معنا نیست که رتبه های خیلی بد کشوری در سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی، بتوانند آن ظرفیت را پر کنند بلکه به این معناست که این جاهای خالی، ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصدی ارشد مواد و متالورژی و باز هم در صورت خالی ماندن، به سهمیه آزاد می رسد.

برای کسب اطلاعات کامل درباره سهمیه های ایثارگری در کنکور کارشناسی ارشد 1400 به لینک زیر مراجعه کنید.

سهمیه های ایثارگری کنکور کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه های سهمیه های ایثارگران ارشد مواد و متالورژی 1400

حال که تحلیل های کارنامه های ایثارگری ارشد مواد و متالورژی را متوجه شدید، جداول نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی و 25 درصدی ارشد مواد و متالورژی 99 و 1400 را برای شما قرار می دهیم. در ضمن، رتبه در سهمیه و رتبه کشوری را به شما در این جداول داده ایم تا متوجه تحلیل قسمت بالا بشوید.

اگر تمایل به دیدن نمونه کارنامه های سهمیه آزاد ارشد مواد و متالورژی 1401-1400 دارید، از طریق لینک زیر کارنامه سهمیه آزاد ارشد مواد و متالورژی را نیز مشاهده کنید.

کارنامه های ارشد مواد و متالورژی 1401-1400 در سهمیه آزاد

ضمناً، کارنامه های سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 99 و 1400 را براساس کد ضرایب دسته بندی کرده ایم. در کنکور ارشد مواد و متالورژی براساس دفترچه ارشد 1401-1400، 3 کد ضریب داشتیم. رتبه های در سهمیه و رتبه های کشوری از کد ضریبی به کد ضریب دیگر متفاوت است. دلیل این امر، تفاوت در دروس و یا ضرایب و یا هر دوی این موارد در کد ضریب های مختلف است.

جهت دسترسی سریعتر به کد ضریب و یا رشته-گرایش مد نظر خود از طریق جدول زیر که لینک گذاری شده است اقدام کنید.

لینک های نمونه کارنامه های سهمیه ایثارگری (5 درصد) ارشد مواد و متالورژی 1401-1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 1400 کد ضریب 1: رشته مهندسی مواد گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، رشته مهندسی مواد و متالورژی گرایش جوشکاری
نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 1400 کد ضریب 2: رشته مهندسی مواد گرایش سرامیگ و رشته مهندسی مواد و متالورژی گرایش الکتروسرامیک
نمونه کارنامه های سهمیه 5 ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 1400 کد ضریب 3: رشته مهندسی مواد گرایش ریخته گری و رشته مهندسی پزشکی

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد رشته مواد و متالورژی 1400-کد ضریب یک: شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات

در ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی، کد ضریب یک مربوط به گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد و جوشکاری از رشته مهندسی مواد است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 1 از ارشد مجموعه مواد و متالورژی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مواد و متالورژی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در کد ضریب یک ارشد مواد و متالورژی ( 1400)

درسضریب
زبان1
ریاضی2
خواص فیزیکی مواد2
خواص مکانیکی مواد2
شیمی فیزیک و ترمودینامیک2

توجه مهم: جداول طوری طراحی شده است که به خوبی و به طور کامل در بیش از 90 درصد موبایل ها نمایش داده می شوند. اگر در دیدن جداول با موبایل به مشکلی برخوردید، دو راه حل زیر را استفاده کنید:

1- از منوی مرورگر خود (سه نقطه گوشه بالای چپ یا راست مرورگر) گزینه نمایش صفحه به صورت دسکتاپ (show desktop site) را تیک بزنید. در این صورت به راحتی می توانید روی جداول زوم کنید و به طور دلخواه خود اطلاعات جداول را مشاهده کنید.

2- از کامپیوتر، لپ تاپ یا تبلت استفاده کنید.

برای مشاهده محل قبولی ارشد مواد و متالورژی در سال 1400 باید به مطلب زیر مراجعه کنید.

رتبه های قبولی ارشد مواد و متالورژی 1400

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشدمواد و متالورژی 1400 در کد ضریب 1

رتبهرتبه کشوریزبانریاضیخواص فیزیکیخواص مکانیکیشیمی فیزیک ترمو
101125.530.0033.2032.0423.31
5657640.570.005.538.730.00
565743.330.0015.560.0017.48
9866.080.0036.5235.2425.64
5052244.630.006.089.600.00
898950.000.000.000.0019.23
131435.030.0030.1829.1321.19
6163136.880.005.037.940.00
6200.0036.5232.2345.5836.65
8690.0022.2630.255.6650.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مواد و متالورژی 1400-کد ضریب 2: سرامیک و الکتروسرامیک

در ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی، کد ضریب 2 مربوط به گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 2 از ارشد مجموعه مواد و متالورژی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مواد و متالورژی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته سرامیک و الکتروسرامیک: کد ضریب 2 ارشد مواد و متالورژی ( 1400)

درسضریب
زبان1
ریاضی2
خواص فیزیکی مواد3
خواص مکانیکی مواد1
شیمی فیزیک و ترمودینامیک2

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشدمواد و متالورژی 1400 در کد ضریب 2

رتبهرتبه کشوریزبانریاضیخواص فیزیکیخواص مکانیکیشیمی فیزیک ترمو
9995.530.0033.2032.0423.31
5757540.570.005.538.730.00
424333.330.0015.560.0017.48
8766.080.0036.5235.2425.64
5252144.630.006.089.600.00
898640.000.000.000.0019.23
111285.030.0030.1829.1321.19
6362836.880.005.037.940.00
6210.0036.5232.2345.5836.65
7420.0022.2630.255.6650.00

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری ارشد رشته مواد و متالورژی 1400-کد ضریب 3: ریخته گری و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

در ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی 1400، کد ضریب 3 مربوط به رشته های ریخته گری، مهندسی پزشکی و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی بوده که در دفترچه 1401، رشته مهندسی پزشکی از این کد ضریب جدا شده و کد ضریب 4 را به خود اختصاص داده است.

دروس و ضرایب دروس در کد ضریب 3 از ارشد مجموعه مواد و متالورژی براساس دفترچه ثبت نام کنکور ارشد مواد و متالورژی در 1401-1400 به شرح زیر است:

جدول دروس و ضرایب آنها در رشته ریخته گری و مهندسی پزشکی: کد ضریب 3 ارشد مواد و متالورژی ( 1400)

درسضریب
زبان1
ریاضی2
خواص فیزیکی مواد2
خواص مکانیکی مواد2
شیمی فیزیک و ترمودینامیک1

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مواد و متالورژی 1400 در کد ضریب 3

رتبهرتبه کشوریزبانریاضیخواص فیزیکیخواص مکانیکیشیمی فیزیک ترمو
6200.0036.5232.2345.5836.65
10896.080.0036.5235.2425.64
121040.0022.2630.255.6650.00
131175.530.0033.2032.0423.31
171485.030.0030.1829.1321.19
4746844.630.006.089.600.00
5252540.570.005.538.730.00
5758236.880.005.037.940.00
676983.330.0015.560.0017.48
10912030.000.000.000.0019.23

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد مواد و متالورژی 1400-99-کد ضریب یک

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد و جوشکاری در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب یک: گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات

رتبهرتبه کشوريزبان ریاضی خواص فیزیکیخواص مکانیکیشیمی فیزیک و ترمو
423583.660.0022.0021.2315.44
7572326.880.003.665.790.00
1471477-3.650.00-3.650.0011.58

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب یک: گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات

رتبهرتبه کشوريزبان ریاضیخواص فیزیکی خواص مکانیکیشیمی فیزیک و ترمو
24112312.220.0011.000.000.00
29135910.100.009.090.00-3.33

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد مواد و متالورژی 1400-99-کد ضریب دو

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد گرایش های سرامیک و الکتروسرامیک در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

رتبهرتبه کشوريزبان ریاضیخواص فیزیکیخواص مکانیکیشیمی فیزیک و ترمو
443823.660.0022.0021.2315.44
8276526.880.003.665.790.00
1481525-3.650.00-3.650.0011.58

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب 2: رشته سرامیک و الکتروسرامیک

رتبهرتبه کشوريزبانریاضیخواص فیزیکیخواص مکانیکی شیمی فیزیک و ترمو
181400312.220.0011.000.000.00
22120110.100.009.090.00-3.33

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصد ارشد مواد و متالورژی 1400-99-کد ضریب سه

در جداول زیر رتبه ها و درصدهای کارنامه های ارشد رشته های ریخته گری، مهندسی پزشکی و مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی در سهمیه 5 و 25 درصد در کنکور 1400-99 قرار داده شده است.

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصدی ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب 3: رشته ریخته گری و مهندسی پزشکی

رتبهرتبه کشوريزبان ریاضیخواص فیزیکی خواص مکانیکی شیمی فیزیک و ترمو
413573.660.0022.0021.2315.44
7569526.880.003.665.790.00
1601669-3.650.000.000.0011.58
504323.030.0018.1817.5512.76
9084222.220.003.034.780.00
1942020-4.450.00-3.020.009.57

نمونه کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری ارشد مواد و متالورژی 99 در کد ضریب 3: رشته ریخته گری و مهندسی پزشکی

رتبهرتبه کشوريزبان ریاضیخواص فیزیکیخواص مکانیکیشیمی فیزیک و ترمو
6497-1.000.0031.820.0017.55
23107312.220.0011.000.000.00
5/5 - (1 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.

سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403
کارشناسی ارشد
سوالات و کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403

دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 برای دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1403 بر روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 (به محض دریافت) دانلود کلید سوالات ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1404-1403 سنجش پزشکی براساس …

رتبه های قبولی ارشد
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲

کارنامه های قبولی، رتبه و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ رتبه ها و محل قبولی ارشد ۱۴۰۲ را در این مطلب برای شما قرار داده ایم. در ادامه به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی، می توانید در جداول، لیست رتبه ها و محل قبولی رشته های مختلف در ارشد سال گدشته …

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403
تخمین رتبه
سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403

سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403 برای دانلود سوالات و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1403، از طریق لینک های زیر اقدام نمایید. دانلود سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  پاسخنامه و کلید سوالات ارشد بیماری شناسی گیاهی 1404-1403  توجه مهم: در ادامه مطلب لینک های …