کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا 1401-1400

رتبه های قبولی مهندسی هوافضا 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی هوافضا کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

آخرین رتبه های قبولی مهندسی هوافضا 1400 سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی هوافضا چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

کارنامه و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا منطقه 1 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی هوافضا منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1970 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 42.7 60 60 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 48.9 26.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2250 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 57.4 45.4 69.4 76
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 36.29 14.3 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2262 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 69.4 53.4 64 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 20.79 42.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2670 مهندسی هوافضا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 41.4 33.4 76 49.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22.79 31.2 5.8 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3869 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 50.7 41.4 46.7 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 23.79 16.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5578 مهندسی هوافضا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 48 50.7 52 65.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.9 15.6 8.6 زن-اصفهان

کارنامه و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا منطقه 2 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی هوافضا منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
767 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 22.7 62.7 68 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
34.9 43.79 31.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1154 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 22.7 57.4 57.4 46.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
31.89 28.89 21 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1814 مهندسی هوافضا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 26.7 52 53.4 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 21.5 15.3 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2882 مهندسی هوافضا-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 45.4 52 34.7 80
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 26 22.89 مرد-تهران

کارنامه و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا منطقه 3 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی هوافضا منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
237 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 38.7 46.7 68 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.2 45.2 25.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
495 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 70.69 58.7 90.69 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
23.79 16.29 0 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
789 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 38.7 22.7 69.4 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 32.59 24.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3197 مهندسی هوافضا-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 29.39 37.4 54.7 70.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0.8 11.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3885 مهندسی هوافضا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 9.39 32 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 6.69 9.6 مرد-اصفهان

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …