کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا 1401-1400

رتبه های قبولی مهندسی هوافضا 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور ریاضی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا در کنکور ریاضی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین ما رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا کنکور 1401 را براساس کارنامه های قبولی مهندسی هوافضا کنکور 1400 براساس درصدها، محل قبولی و جنسیت و سهمیه او آورده ایم.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

آخرین رتبه های قبولی مهندسی هوافضا 1400 سهمیه مناطق

یکی از مهم ترین سوالاتی که براساس کارنامه ها و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا کنکور 1400 به داوطلبان کنکور ریاضی 1401 مطرح می شود این است که آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی فلان دانشگاه برای مهندسی هوافضا چند است. همانطور که می دانیم آخرین رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا 1401 تخمینی است ولی می توان این تخمین را تا حدودی به واقعیت نزدیک کرد. در رتبه هایی که گذاشته شده است سعی شده تقریباً آخرین رتبه و یا نزدیک ترین رتبه به آخرین رتبه مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا کنکور ریاضی 1400 قرار داده شود.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا منطقه 1 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا سهمیه منطقه یک (1) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی هوافضا منطقه 1

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1970 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 42.7 60 60 40
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 48.9 26.7 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2250 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 57.4 45.4 69.4 76
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
16.29 36.29 14.3 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2262 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 69.4 53.4 64 78.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
8.6 20.79 42.9 زن-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2670 مهندسی هوافضا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 41.4 33.4 76 49.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
22.79 31.2 5.8 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3869 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 50.7 41.4 46.7 21.39
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
11.69 23.79 16.2 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
5578 مهندسی هوافضا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 48 50.7 52 65.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
6.9 15.6 8.6 زن-اصفهان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا منطقه 2 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا سهمیه منطقه دو (2) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی هوافضا منطقه 2

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
767 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 22.7 62.7 68 10.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
34.9 43.79 31.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1154 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 22.7 57.4 57.4 46.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
31.89 28.89 21 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
1814 مهندسی هوافضا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران 26.7 52 53.4 14.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
15.6 21.5 15.3 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
2882 مهندسی هوافضا-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 45.4 52 34.7 80
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 26 22.89 مرد-تهران

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه و رتبه های قبولی مهندسی هوافضا منطقه 3 1401-1400

در جدول زیر رتبه های مورد نیاز برای قبولی مهندسی هوافضا سهمیه منطقه سه (3) کنکور ریاضی 1400 را برای استفاده توسط داوطلبان کنکور ریاضی 1401 قرار داده ایم. رتبه قبولی، جنسیت و شهر داوطلب و درصدهای دقیق داوطلب در درس های عمومی و اختصاصی کنکور ریاضی در این جدول ها آورده شده است.

رتبه های قبولی، کارنامه ها و درصدهای قبولی مهندسی هوافضا منطقه 3

رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
237 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 38.7 46.7 68 44
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
18.2 45.2 25.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
495 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران 70.69 58.7 90.69 2.7
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
23.79 16.29 0 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
789 مهندسی هوافضا-روزانه-دانشگاه شهید بهشتی – تهران 38.7 22.7 69.4 45.4
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 32.59 24.79 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3197 مهندسی هوافضا-پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد-دانشگاه صنعتی شریف – تهران 29.39 37.4 54.7 70.69
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
3.9 0.8 11.5 مرد-تهران
رتبه دانشگاه فارسی عربی دینی زبان
3885 مهندسی هوافضا-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 9.39 32 22.7 0
رياضيات فیزیک شیمی جنسیت
5.5 6.69 9.6 مرد-اصفهان

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …