کارنامه های کنکور ارشد 1400

کارنامه های کنکور ارشد 1400
تخمین رتبه
2

دسترسی سریع تر به محتوا از طریق فهرست عناوین

کارنامه های کنکور ارشد 1400

کارنامه های کنکور کارشناسی ارشد 1400 برای دانستن درصدها و رتبه ها در سال یا سال های گذشته است تا بتوان براساس این اطلاعات، کارهای زیر را انجام داد:

1- فاصله از هدف

2- مقدار تلاش مورد نیاز تا رسیدن به هدف

3- برنامه ریزی

4- تعیین شرایط و انتخاب بهترین مسیر

5- تخمین رتبه

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1400

کنکور ارشد 1400 برگزار شده است و نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1400، بهترین اطلاعات برای مقایسه و تخمین رتبه است. برای کنکور ارشد 1401 ، بهترین نمونه کارنامه ها، کارنامه های کنکور ارشد سال 1400 است.

کارنامه های مناسب برای کنکور ارشد 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد سال 1400 برای استخراج اطلاعات و درصدها و رتبه ها برای کنکور ارشد 1401 استفاده می شود. مشاوران تحصیلی حرفه ای، میانگین موزون درصدهای سال های مختلف را کنار هم می چینند و به یک الگوی دقیق از میانگین درصد مورد نیاز برای کسب رتبه در کنکور ارشد 1400 می رسند. رسم یک نمودار لگاریتمی به راحتی به مشاوران تحصیلی بسیار حرفه ای و با تجربه، دانشی را می دهد که خطای آن عملاً بسیار کم می شود.

نمونه کارنامه های ارشد: کنکور ارشد 1400

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1400 در رشته های مختلف به صورت جداگانه در جدول زیر قرار داده شده است. جداول زیر براساس نوع سهمیه دسته بندی شده اند. در جدول شماره یک لینک های دسترسی به نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1400 وزارت علوم در سهمیه آزاد و در جدول شماره دو لینک های دسترسی به نمونه کارنامه های مربوط به سهیمه های 5 درصد و 25 درصد ایثارگری 1400 قرار داده شده اند.

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1400 در سهمیه آزاد

در جدول شماره یک، لینک های نمونه کارنامه های کنکور ارشد رشته های مختلف در سال 1401-1400 قرار دارد.

جدول شماره یک: نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1400 وزارت علوم در سهمیه آزاد

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری 1400
نمونه کارنامه های ارشد تربیت بدنی 1400
نمونه کارنامه های ارشد علوم اجتماعی 1400
نمونه کارنامه های ارشد تاریخ 1400
نمونه کارنامه های ارشد عمران 1400 
نمونه کارنامه های ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 1400
نمونه کارنامه های ارشد علوم کامپیوتر 1400
نمونه کارنامه های ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400
نمونه کارنامه های ارشد معماری 1400
نمونه کارنامه های ارشد برق 1400
نمونه کارنامه های ارشد صنایع 1400
نمونه کارنامه های ارشد آمار 1400
نمونه کارنامه های ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400
نمونه کارنامه های ارشد شیمی 1400
نمونه کارنامه های ارشد مدیریت 1400
نمونه کارنامه های ارشد حقوق 1400
نمونه کارنامه های ارشد زبان انگلیسی 1400
نمونه کارنامه های ارشد فیزیک 1400
نمونه کارنامه های ارشد اقتصاد 1400
نمونه کارنامه های ارشد MBA مدیریت کسب و کار 1400
نمونه کارنامه های ارشد مشاوره 1400
نمونه کارنامه های ارشد علوم سیاسی 1400
نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 1400
نمونه کارنامه های ارشد علوم تربیتی 1400
نمونه کارنامه های ارشد فناوری اطلاعات-آی تی (IT) 1400
نمونه کارنامه های ارشد مواد و متالورژی 1400
نمونه کارنامه های ارشد هوافضا 1400
نمونه کارنامه های ارشد صنایع غذایی 1400
نمونه کارنامه های ارشد باغبانی 1400
نمونه کارنامه های ارشد علوم دامی 1400
نمونه کارنامه های ارشد زراعت و اصلاح نباتات 1400
نمونه کارنامه های ارشد کامپیوتر 1400
نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 1400
نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 1400
نمونه کارنامه های ارشد ادبیات فارسی 1400
نمونه کارنامه های ارشد مهندسی شیمی 1400
نمونه کارنامه های ارشد ریاضی 1400
نمونه کارنامه های ارشد فقه و حقوق 1400
نمونه کارنامه های ارشد فوتونیک 1400
نمونه کارنامه های ارشد ژئو فیزیک و هواشناسی 1400
نمونه کارنامه های ارشد مهندسی نفت 1400
نمونه کارنامه های ارشد ادیان و عرفان 1400
نمونه کارنامه های ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 1400
نمونه کارنامه های ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی 1400
نمونه کارنامه های ارشد هنر های موسیقی 1400

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

جدول شماره دو: نمونه کارنامه های کنکور ارشد 1400 وزارت علوم در سهمیه 5 درصد و 25 درصد ایثارگری

نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد حسابداری 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد تربیت بدنی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد علوم اجتماعی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد عمران 1400 
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری) 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد هنرهای ساخت و معماری 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد معماری 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد برق 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد صنایع 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد آمار 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد شیمی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مدیریت 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد حقوق 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد زبان انگلیسی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد فیزیک 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد اقتصاد 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد MBA مدیریت کسب و کار 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مشاوره 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد علوم سیاسی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد روانشناسی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد علوم تربیتی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد فناوری اطلاعات-آی تی (IT) 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مواد و متالورژی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد هوافضا 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد صنایع غذایی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد علوم دامی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد کامپیوتر 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مکانیک 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد ادبیات فارسی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد مهندسی شیمی 1400
نمونه کارنامه های سهمیه 5 و 25 درصدی ارشد ریاضی 1400

برای تخمین رتبه ارشد 1401 از نرم افزار تخمین رتبه مرکز مشاوران تحصیلی استفاده نمایید.

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1401

5/5 - (1 امتیاز)
2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع ارشد کامپیوتر - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد کامپیوتر – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 بهترین منابع ارشد کامپیوتر 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی کامیپور به نوعی یکی از مهم ترین کنکورهای ارشد حال حاضر در ایران است. بازار کار بسیار خوب مهندسی کامپیوتر و امکان مهاجرت های کاری و تحصیلی با ارشد کامپیوتر …

منابع ارشد نقشه برداری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد نقشه برداری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 بهترین منابع ارشد نقشه برداری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد مهندسی نقشه برداری دارای گرایش های زیر است. عنوان گرایش فتوگرامتری ژئودزی سنجش از دور سیستمهای اطلاعات مكانی (GIS) هیدروگرافی سیستم های اداره زمین همه این گرایش ها در …

منابع ارشد معماری - بهترین منابع 1402
کارشناسی ارشد
منابع ارشد معماری – بهترین منابع 1402

بهترین منابع ارشد معماری 1402 بهترین منابع ارشد معماری 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که ارشد معماری 1402، مجموعه ای از رشته ها و گرایش هاست. در جدول زیر رشته ها و گرایش های ارشد معماری را مشاهده می کنید. شماره ضریب عنوان رشته عنوان گرایش 1 …