کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی سال 1401-1400

کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400

کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مترجمی زبان عربی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مترجمی زبان عربی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مترجمی زبان عربی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مترجمی زبان عربی به دست بیاورید.

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مترجمی زبان عربی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مترجمی زبان عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3093-زن-تهران مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 36 42.7 58.7 52
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 66.69 63.4 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 45 17.39 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3414-زن-اصفهان مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه اصفهان 21.39 42.7 37.4 34.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 64.5 34.5 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 40 5.4 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5143-زن-تهران مترجمی زبان عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 29.39 21.39 52 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 35.59 46.7 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 8.39 21.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6267-زن-کرج مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 28 38.7 24 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 28.89 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 11.69 5.4 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6482-زن-اصفهان مترجمی زبان عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 14.69 26.7 40 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 38.9 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 35 9.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8871-زن-کرمانشاه مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 10.69 22.7 4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 6.69 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 15 24 58.4

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مترجمی زبان عربی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم. 

رتبه های قبولی مترجمی زبان عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13227-زن-اهواز مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 17.39 24 32 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 11.19 16.7 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 23.39 16 23.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14613-مرد-خرم آباد مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 13.39 34.7 30.7 17.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 24.5 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 26.7 0 10
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20939-زن-کرمانشاه مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 18.7 20 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 26.7 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 16.7 -1.29 28.39

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

کارنامه قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مترجمی زبان عربی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم. 

رتبه های قبولی مترجمی زبان عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13831-زن-تهران مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه تهران 40 8 6.69 69.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 38.9 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 16.7 6.69 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27839-زن-تهران مترجمی زبان عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 24 10.69 28 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 28.89 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 18.39 0 0
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
36011-مرد-خرم آباد مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 13.39 33.4 5.4 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 14.5 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 11.69 0 45

 

جهت مشاوره با تیم حرفه ای و با سابقه مشاوران تحصیلی کلیک کنید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 1401

5/5 - (3 امتیاز)
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

منابع کنکور ریاضی - بهترین منابع 1402
کنکور ریاضی
4
منابع کنکور ریاضی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 معرفی بهترین منابع کنکور ریاضی 1402 با توجه به تغییرات بسیار زیاد کنکور 1402 به نسبت کنکورهای سال های قبل، قدری متفاوت تر است. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور ریاضی حذف شده اند و نمرات دوران متوسطه دوم اهمیت دارند …

منابع کنکور انسانی - بهترین منابع 1402
کنکور انسانی
4
منابع کنکور انسانی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور انسانی 1402 بهترین منابع کنکور انسانی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع انسانی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …

منابع کنکور تجربی - بهترین منابع 1402
کنکور تجربی
6
منابع کنکور تجربی – بهترین منابع 1402

بهترین منابع کنکور تجربی 1402 بهترین منابع کنکور تجربی 1402 را با این مقدمه شروع می کنیم که تغییرات این کنکور بسیار وسیع بوده است و البته تأثیرگذار در معرفی بهترین منابع تجربی هستند. خلاصه این تغییرات، این است که دروس عمومی از کنکور حذف شده اند و نمرات دوران …