کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی سال 1401-1400

کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی سال 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری

کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400

کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی از رشته انسانی سال 1401-1400 در سهمیه مناطق را در این مطلب برای شما آماده کرده ایم. این کارنامه ها، درصدهای لازم برای رتبه های قبولی مترجمی زبان عربی از رشته انسانی سال 1401-1400 است. اگر کسی دنبال این است که با چه درصدهایی می تواند رتبه لازم برای قبولی مترجمی زبان عربی را از رشته انسانی کسب کند، می تواند از جداول زیر استفاده کند.

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400 در سهمیه مناطق

یک نکته مهم درباره کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400 در گروه علوم انسانی این است که درصدهای لازم برای قبولی مترجمی زبان عربی از هر منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. همچنین رتبه های قبولی برای پسر و دختر و حتی نوع منطقه سکونت آنها نیز بسیار متفاوت است. بنابراین کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی کنکور 1400 را در طبقه بندی های سهمیه مناطق و با تفکیک دختر و پسر و محل سکونت برای شما قرار داده ایم تا اطلاعات دقیق تری از درصدها و رتبه های قبولی لازم برای قبولی مترجمی زبان عربی به دست بیاورید.

کارنامه قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400 منطقه 1

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مترجمی زبان عربی رشته انسانی منطقه 1 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم.

رتبه های قبولی مترجمی زبان عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی منطقه 1

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3093-زن-تهران مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 36 42.7 58.7 52
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-2.2 66.69 63.4 13.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
23.39 45 17.39 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
3414-زن-اصفهان مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه اصفهان 21.39 42.7 37.4 34.7
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
13.39 64.5 34.5 40
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 40 5.4 68.4
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
5143-زن-تهران مترجمی زبان عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 29.39 21.39 52 6.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
-4.4 35.59 46.7 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
5.59 8.39 21.39 71.69
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6267-زن-کرج مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) 28 38.7 24 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 22.29 28.89 21.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 11.69 5.4 31.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
6482-زن-اصفهان مترجمی زبان عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه اصفهان 14.69 26.7 40 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 53.4 38.9 11.69
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 35 9.39 65
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
8871-زن-کرمانشاه مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 10.69 22.7 4 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 60 6.69 28.39
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 15 24 58.4

کارنامه قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400 منطقه 2

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مترجمی زبان عربی رشته انسانی منطقه 2 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم. 

رتبه های قبولی مترجمی زبان عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی منطقه 2

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13227-زن-اهواز مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه شهید چمران – اهواز 17.39 24 32 -1.29
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
8.89 11.19 16.7 25
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
12.3 23.39 16 23.39
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
14613-مرد-خرم آباد مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 13.39 34.7 30.7 17.39
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 13.39 24.5 68.4
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
0 26.7 0 10
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
20939-زن-کرمانشاه مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه رازی- کرمانشاه 18.7 20 17.39 0
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 37.79 26.7 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
8.89 16.7 -1.29 28.39

کارنامه قبولی مترجمی زبان عربی 1401-1400 منطقه 3

در جدول زیر رتبه های قبولی، محل قبولی و کارنامه کامل قبولی های مترجمی زبان عربی رشته انسانی منطقه 3 کنکور 1401-1400 را برای شما قرار داده ایم. 

رتبه های قبولی مترجمی زبان عربی، محل قبولی و کارنامه های قبولی مترجمی زبان عربی منطقه 3

رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
13831-زن-تهران مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه تهران 40 8 6.69 69.4
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 26.7 38.9 31.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
10 16.7 6.69 26.7
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
27839-زن-تهران مترجمی زبان عربی-نوبت دوم (شبانه)-دانشگاه علامه طباطبایی – تهران 24 10.69 28 10.69
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 0 28.89 16.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
6.69 18.39 0 0
رتبه-جنس-شهر دانشگاه ادبیات عربی دینی زبان
36011-مرد-خرم آباد مترجمی زبان عربی-روزانه-دانشگاه لرستان – خرم آباد 13.39 33.4 5.4 16
ریاضی اقتصاد ادبیات تخصصی عربی تخصصی
0 28.89 14.5 41.7
تاریخ و جغرافیا جامعه شناسی منطق و فلسفه روان شناسی
2.29 11.69 0 45

 

برای مشاوره از طریق شماره تلفن های زیر اقدام نمایید.

تماس با شماره ثابت: 9099071515 با کد مشاور 1080

تماس با خطوط موبایل همراه اول: 99225052 با کد مشاور 1080

از ساعت 9 تا 17

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *

آخرین رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400

رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 1401-1400 رتبه های قبولی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشگاه ها 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در کنکور تجربی به …

رتبه های قبولی ساخت پروتزهای دندانی دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400

آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 آخرین رتبه لازم برای قبولی پروتزهای دندانی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه های قبولی پروتزهای دندانی در کنکور تجربی در دانشگاه های مختلف به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. بنابراین …

رتبه های قبولی رشته رشته های تجربی در دانشگاه ها 1401-1400
انتخاب رشته کنکور سراسری
کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400

کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 کارنامه ها و رتبه های قبولی کنکور تجربی 1401-1400 براساس رتبه های قبولی کنکور تجربی 1400 تخمین زده می شود. رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته های مختلف در کنکور تجربی به درصدهای داوطلب، سهمیه داوطلب و جنسیت داوطلب بستگی دارد. …